Palveluiden laadunvalvonta

Valvomme sekä omaa toimintaamme että ostopalveluitamme.

Tällä sivulla

Seuraamme ja kehitämme palvelujemme laatua asiakkaiden ja henkilöstön kokemusten sekä palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden perusteella. Käytämme laatutyössä jatkuvan kehittämisen Lean-menetelmiä.

Jokainen toimintayksikkö valvoo toimintaansa omavalvontasuunnitelman mukaan. Valvomme palvelujen laatua auditoinneilla, valvontakäynneillä ja yhteisillä kehittämistilaisuuksilla.

Näin valvomme

Lastensuojelu

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön yksikkö järjestää palveluja niille lapsille ja perheille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita ja sosiaalihuollon erityisen tuen tarpeessa. Valvomme palvelujemme laatua ennakoivasti ja suunnitelmallisesti sekä puuttumalla välittömästi epäkohtiin.

Ennakoiva valvonta tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme yhteistyötä vain sellaisten palveluntuottajien kanssa, joiden luvat ovat kunnossa. Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvat muun muassa ohjaavat keskustelut ja tarkastuskäynnit toimintapisteissä. 

Lisäksi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valvoo palvelun laatua lapsikohtaisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Järjestämme lapsiperheiden kotipalvelua sekä omana toimintanamme että palvelusetelillä ja ostopalveluina. 

Valvomme kotipalvelun laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, ohjaus- ja valvontatapaamisilla sekä pistokokeilla. Puutumme ilmoitettuihin epäkohtiin välittömästi.

Valvomme kaikkia hoivakoteja yhdenmukaisesti riippumatta siitä, tuotammeko palvelun itse vai ostammeko sitä. Menetelmiimme kuuluvat muun muassa:

Omavalvontasuunnitelma

Kaikki hoivakodit noudattavat omavalvontasuunnitelmaa, jonka osa-alueita ovat riskien arviointi, asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva, palvelun sisältö ja omavalvonta sekä henkilöstön johtaminen ja turvallinen työnteko. Seuraamme jokaisen suunnitelman toteutumista säännöllisesti.

RAI-arviointi

RAI-arviointi (Resident Assessment Instrument) antaa tietoa hoivakodin asiakkaan terveydentilasta, liikkumisesta, lääkityksestä ja hoidon laadusta. Tulokset antavat tärkeää tietoa myös seniorikeskuksen kokonaistilanteesta, joten niiden avulla hoitopaikkoja voi vertailla keskenään.

Auditointi

Teemme säännöllisesti auditointikäyntejä seniorikeskuksiin ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Auditoinnissa vertaamme, noudattaako yksikön toiminta sille annettuja vaatimuksia. Auditointikäynneillä arvioimme hoidon kannalta tärkeitä asioita, kuten asiakkaan tietojen kirjaamista ja hygieniaa.

Auditointeja tehdään usealla tavalla. Yksiköt auditoivat itse omaa toimintaansa, mutta auditointeja tekevät myös yksikön ulkopuoliset työntekijät. Yksikön auditointi ei kuitenkaan koskaan perustu vain oman henkilökunnan arviointiin.

Käytössämme on myös haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmät. Lisäksi selvitämme asiakastyytyväisyyskyselyillä hoivakotien asiakkaiden kokemusta palvelun laadusta.

Tutustu asiakastyytyväisyyskyselyyn (pdf)
 

Järjestämme asumispalveluja vammaisille sekä omana toimintanamme että ostopalveluina. Toimintamme perustuu kehitysvammalakiin, vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin.

Valvomme asumispalvelujen laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, ohjaus- ja valvontatapaamisilla ja pistokokeilla. Jos saamme ilmoituksen epäkohdasta, ryhdymme heti toimiin sen korjaamiseksi. 

Päihdehoitopalvelut

Päihdehoitopalvelut koostuvat omasta toiminnastamme ja niitä täydentävistä ostopalveluista. Työntekijämme päihdepoliklinikoilla, nuorisoasemalla ja jälkikuntoutuksessa koordinoivat asiakkaan palvelukokonaisuutta.

Seuraamme päihdehoitopalvelujen laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, 1–4 kertaa vuodessa järjestettävillä seurantatapaamisilla ja pistokokein. Keräämme palautetta sekä työntekijöiltä että asiakkailta.

Asunnottomien ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Asumisen tuki -yksikkö järjestää asumispalveluja asunnottomille ja mielenterveyskuntoutujille. 

Valvomme palvelujemme laatua esimerkiksi tekemällä ohjaus- ja valvontakäyntejä, joissa tarkastamme muun muassa toimitilat, henkilöstötilanteen sekä asiakkaan hoitoon, hyvinvointiin ja ohjaamiseen liittyvät suunnitelmat. Teemme myös pistokokeita.

Reagoimme ilmoitettuihin epäkohtiin välittömästi.

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelmassa kuvataan se, miten järjestämme ja toteutamme omavalvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistamme palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden, laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelma 2024-2025 (pdf)

Omavalvonnan havainnot sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan sosiaali- ja terveyspalveluissa, raportti Q1-2024 (pdf)

Omavalvontasuunnitelmassa kuvaamme ne toimenpiteet, joilla valvomme toimintayksikköjämme, henkilökuntaamme sekä tuottamiemme palveluiden laatua.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontasuunnitelma (pdf)

Terveysasemat

Haagan terveysasema (pdf)

Jakomäen terveysasema (pdf)

Kalasataman terveysasema (pdf)

Kannelmäen terveysasema (pdf)

Kivelän  terveysasema (pdf)

Kivikon terveysasema (pdf)

Kontulan terveysasema (pdf)

Laajasalon terveysasema (pdf)

Lauttasaaren terveysasema (pdf)

Malmin terveysasema (pdf)

Malminkartanon terveysasema (pdf)

Maunulan terveysasema (pdf)

Munkkiniemen terveysasema (pdf)

Myllypuron terveysasema (pdf)

Oulunkylän terveysasema (pdf)

Paloheinän terveysasema (pdf)

Pihlajamäen terveysasema (pdf)

Pitäjänmäen terveysasema (pdf)

Puistolan terveysasema (pdf)

Ruoholahden terveysasema (pdf)

Suutarilan terveysasema (pdf)

Viiskulman terveysasema (pdf)

Vuosaaren terveysasema (pdf)

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet

Kuntoutussuunnittelu ja apuvälineet (pdf)

Fysioterapia

Fysioterapia (pdf)

Toimintaterapia

Toimintaterapia (pdf)

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto (pdf)

Hammashoito

Suun terveydenhuolto (pdf)

Sairaalat

Helsingin kotisairaala (pdf)

Laakson sairaala (pdf)

Malmin sairaala (pdf) 

Suursuon sairaala (pdf) 

Poliklinikat

Laakson ja Malmin sisätautien poliklinikat (pdf)

Asunnottomuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelut

Asumisen tuki (pdf)

Auroran asumisyksikkö (pdf)

Auroran avohoitovalmennus (pdf)

Auroran kuntoutusyksikkö (pdf)

Brahen asuintalo (pdf)

COVID-19 aikainen Lauttasaaren asumisyksikkö (pdf)

Eltsun kuntoutuskoti (pdf)

Etu-Töölön asuintalo (pdf)

Haagan kuntoutuskodit (pdf)

Hietaniemenkadun palvelukeskus (pdf)

Kulosaaren asuinyhteisö (pdf)

Myllypuron kuntoutuskoti (pdf)

Oulunkylän asuintalo (pdf)

Päihdepalvelut (pdf)

Sosiaali- ja kriisipäivystys (pdf)

Strömsinlahdenpolun asuintalo (pdf)

Toukolakoti (pdf)

Tukiasuntotyö (pdf)

Tukikodit, Pakila, Pihlajamäki ja Pukinmäki (pdf)

Vanhan viertotien asumisyksikkö (pdf)

 

Neuvola, kouluterveydenhuolto ja perheiden erityispalvelut

Kasvatus- ja perheneuvonta (pdf)

Kouluterveydenhuolto (pdf)

Lapsiperheiden kotipalvelu (pdf)

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus (pdf)

Lasten puheterapia (pdf)

Neuvola (pdf)

Neuvolan psykologipalvelut (pdf)

Lastensuojelu ja perhesosiaalityö

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen arviointi (pdf)

Lastensuojelun perhehoidon palvelut (pdf)

Lastensuojelun sosiaalityö (pdf) 

Muut perheiden tukipalvelut (pdf)  

Perhesosiaalityö (pdf)

Päivämuotoinen perhekuntoutus (pdf)

Tehostettu perhetyö / perhetyö (pdf)

Vastaanottoperhetoiminta (pdf)

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus (pdf)

Ympärivuorokautinen perhearviointi (pdf)

Lastenkodit, perhehoito ja vastaanottolaitokset

Perhehoidon omavalvontasuunnitelma (pdf) 

Helsingin jälkihuollon omavalvontasuunnitelma (pdf)

Lasten vastaanoton omavalvontasuunnitelma (pdf)   

Hyvösen lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Hyvösen lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma, Nuorten opas (pdf)

Hyvösen lastenkodin Oltermannintien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf))

Hyvösen lastenkodin Unikkopolun yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Lemmilän lastenkodin omavalvontasuunnitelma (pdf)

Lemmilän lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Malmin lastenkodin omavalvontasuunnitelma (pdf)

Malmin lastenkodin Fallpakantien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Malmin lastenkodin Jäkälätien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Malmin lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Naulakallion lastenkodin Naulakalliontien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Naulakallion lastenkodin Muinaistutkijantien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Naulakallion lastenkodin Intro-yksiköiden hyvää kohtelua koskevat suunnitelmat (pdf)

Naulakallion lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Nuorten vastaanotto Herttoniemen omavalvontasuunnitelma (pdf)

Nuorten vastaanotto Kallion omavalvontasuunnitelma (pdf)

Nuorten vastaanotto Malminkartanon omavalvontasuunnitelma (pdf)

Outamon lastenkodin omavalvontasuunnitelma (pdf)

Outamon lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin Riihenkulman yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin Louhikkotien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin Louhikkotien yksikön hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin Tilanhoitajankaaren yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Riihenkulman lastenkodin TIlanhoitajankaaren yksikön hyvää kohtelua koskeva suunnitelma (pdf)

Teinilän lastenkodin hyvän kohtelun suunnitelma (pdf) 

Teinilän lastenkodin Oppipojan yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Teinilän lastenkodin Pikalähetintien yksikön omavalvontasuunnitelma (pdf)

Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikka (pdf)

Vammaisten sosiaalityö

Vammaisten sosiaalityö (pdf)

Vammaisten asumispalvelut

Vammaisten asumis- ja laitospalvelut (pdf)

Sosiaaliohjaus (pdf)

Auran ryhmäkoti (pdf)

Aurinkolahden ryhmäkoti (pdf)

Fallpakan ryhmäkoti (pdf)  

Haakoninlahden asuntoryhmä (pdf)

Hampurinkujan asuntoryhmä (pdf) 

Humalisto ja Humina (pdf)

Hyvösen ryhmäkoti (pdf)  

Hämeentien ryhmäkoti (pdf)  

Isonniitynkadun ryhmäkoti (pdf)  

Kankarepolun ryhmäkoti ja tuettu asuminen (pdf)  

Karviaismäen ryhmäkoti (pdf)

Kestilän ryhmäkoti (pdf)

Kestikujan ryhmäkoti (pdf)

Kipparintalo (pdf)   

Koskelan ryhmäkoti (pdf)  

Majakan asuntoryhmä (pdf)   

Mäntylän ryhmäkoti (pdf)   

Mörssärinaukion ryhmäkoti (pdf)   

Patolan ryhmäkoti (pdf)

Paula-koti (pdf)   

Rastilankallion ryhmäkoti (pdf) 

Rentolan ryhmäkoti (pdf)

Roihun ryhmäkoti (pdf)

Rudolfin asuntoryhmä (pdf)   

Ruoholan ryhmäkoti (pdf)

Ruusulan ryhmäkoti (pdf)   

Siltavuoren ryhmäkoti (pdf)  

Solinan ryhmäkoti (pdf)

Steniuksentien ryhmäkoti (pdf)

Tilkan ryhmäkoti (pdf)

Tyynelän ryhmäkoti (pdf)

Vattuniemen ryhmäkoti (pdf)

Veräjän ryhmäkoti (pdf)      

Viikin ja Jätkäsaaren palveluasumisryhmät (pdf)

Visiitti (pdf)

Vammaisten osallisuus- ja työllistymispalvelut

Pasilan toimintakeskus (pdf)  

Sofianlehdon toimintakeskus (pdf)  

Toimintakeskus Kalasatama (pdf)

Toimintakeskus Polku (pdf)

Toimintakeskus Tanhua (pdf)   

Tuetun työllistymisen palvelu (pdf)

Vallilan työ- ja valmennuskeskus (pdf)

Vammaistyön Haavikon valmennuspiste (pdf)

Vammaistyön Cäpsän toimipiste (pdf)  

Vammaistyön Töölön toimipiste (pdf)  

Auditoinnit

Palvelutalot

Hopeatien palvelutalo

Hopeatien palvelutalo (pdf)

Hopeatien palvelutalo, ryhmäkodit Opastin, Veturi ja Vaunu (pdf)

Itäkeskuksen palvelutalo

Itäkeskuksen palvelutalo, ryhmäkoti Kehäkukka (pdf)

Itäkeskuksen palvelutalo, ryhmäkoti Ruiskukka (pdf)

Itäkeskuksen palvelutalo, ryhmäkoti Voikukka (pdf)

Kannelmäen palvelutalo

Kannelmäen palvelutalo, ryhmäkoti Kanerva (pdf)

Kannelmäen palvelutalo, ryhmäkoti Leinikki (pdf)

Kannelmäen palvelutalo, ryhmäkoti Sinikello (pdf)

Laajasalon palvelutalo

Laajasalon palvelutalo (pdf)

Madetojan palvelutalo

Madetojan palvelutalo, ryhmäkodit Emmakoti ja Sinikaisla (pdf)

Madetojan palvelutalo, ryhmäkodit Havupirtti ja Naavantupa (pdf)

Madetojan palvelutalo, ryhmäkoti Viljankukka (pdf)

Munkkiniemen palvelutalo

Munkkiniemen palvelutalo (pdf)

Puistolan palvelutalo

Puistolan palvelutalo, palveluasuminen, Kimnaasi-tiimi (pdf)

Puistolan palvelutalo, palveluasuminen, Kruunaaja-tiimi (pdf)

Vuorensyrjän palvelutalo

Vuorensyrjän palvelutalo, palveluasuminen, Ruskatiimi (pdf)

Vuorensyrjän palvelutalo, palveluasuminen, Sinisiipi (pdf)

Vuorensyrjän palvelutalo, palveluasuminen, Usva-tiimi (pdf)

Seniorikeskukset

Kinaporin seniorikeskus

Kinaporin seniorikeskus, ryhmäkodit Vellamo ja Tuulensuu (pdf)

Kinaporin seniorikeskus, arviointi- ja kuntoutusyksikkö Fenix (pdf)

Kivelän seniorikeskus

Kivelän seniorikeskus, osasto 1, arviointi ja kuntoutusyksikkö (pdf)

Kivelän seniorikeskus, pitkäaikaisen laitoshoidon osasto 5 (pdf)

Kivelän seniorikeskus, pitkäaikaisen laitoshoidon osasto 12 (pdf)

Kivelän seniorikeskus, pitkäaikaisen laitoshoidon osasto 14 (pdf)

Kivelän seniorikeskus, ruotsinkielinen pitkäaikaisen laitoshoidon osasto 22 (pdf)

Kivelän seniorikeskus, ruotsinkielinen lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutusosasto 4 (pdf)

Kontulan seniorikeskus

Kontulan seniorikeskus, arviointi- ja kuntoutusyksiköt Kantola ja Pohjantähti (pdf)

Koskelan seniorikeskus

Koskelan seniorikeskus, psykogeriatrinen osasto C1 (pdf)

Koskelan seniorikeskus, ruotsinkieliset ympärivuorokautisen hoidon osastot C5 ja F2 (pdf)

Koskelan seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon osastot C2 ja C3 (pdf)

Koskelan seniorikeskus, osasto N4 (pdf)

Koskelan seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon osasto N5 (pdf)

Koskelan seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon osasto N6 (pdf)

Koskelan seniorikeskus psykogeriatrinen osasto F1 ja muistisairaiden erityisyksikkö N7 (pdf)

Koskelan seniorikeskus ryhmäkodit Sopuli ja Murmeli (pdf)

Koskelan seniorikeskus, kohorttiosasto C4 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö, A-talo (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus ympärivuorokautisen hoidon yksikkö B1 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö B2 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, arviointi- ja kuntoutusyksikkö C1 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, arviointi- ja kuntoutusyksikkö C2 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, D-talo (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö F1 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö F2 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus lyhytaikaishoidon yksikkö G1 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö H1 (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö H3 H-talo (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, ympärivuorokautisen hoidon yksikkö H3 G-talo (pdf)

Kustaankartanon seniorikeskus, E-talo (pdf)

Myllypuron seniorikeskus

Myllypuron seniorikeskus ryhmäkodit Polkka ja Valssi (pdf)

Myllypuron seniorikeskus ryhmäkodit Samba ja Rumba (pdf)

Myllypuron seniorikeskus ryhmäkodit Sointu, Sonaatti ja Sinfonia (pdf)

Riistavuoren seniorikeskus

Riistavuoren seniorikeskus, palveluasunnot DE (pdf)

Riistavuoren seniorikeskus, ryhmäkodit Angervo, Paatsama ja Seljakoti (pdf)

Riistavuoren seniorikeskus, ryhmäkoti Metsäkoto (pdf)

Riistavuoren seniorikeskus, ryhmäkoti Tupasvilla (pdf)

Roihuvuoren seniorikeskus

Roihuvuoren seniorikeskus (pdf)

Roihuvuoren seniorikeskus, arviointi- ja kuntoutusyksikkö Melukylä (pdf)

Roihuvuoren seniorikeskus, ryhmäkoti Omenakumpu (pdf)

Roihuvuoren seniorikeskus ryhmäkoti Ronja (pdf)

Roihuvuoren seniorikeskus lyhytaikaishoidon ryhmäkoti Vaahteramäki (pdf)

Syystien seniorikeskus

Syystien seniorikeskus arviointi- ja kuntoutusyksikkö Tammikoti (pdf)

Syystien seniorikeskus, ryhmäkodit Koivukoti ja Vaahterakoti (pdf)

Syystien seniorikeskus, ryhmäkoti Syyskoti (pdf)

Syystien seniorikeskus ryhmäkodit Tilhikoti ja Pihlajakoti (pdf)

Syystien seniorikeskus, lyhytaikaishoito Viljakoti (pdf)

Syystien seniorikeskus, palveluasuminen, A-talo (pdf)

Töölön seniorikeskus

Töölön seniorikeskus, ryhmäkodit Iris ja Orkidea (pdf)

Töölön seniorikeskus, lyhytaikaishoidon yksikkö Palmu (pdf)

Töölön seniorikeskus, ryhmäkodit Ruusu ja Pioni (pdf)

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa, että sinulla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon tai palveluun. Tavoitteena on, että hoito tai palvelu edistää hyvinvointiasi eikä aiheuta siihen kuulumatonta vaaraa tai haittaa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden valvonta on kuvattu toimialan omavalvontasuunnitelmassa.

Asukas- ja potilasturvallisuuden raportointi perustuu toimialan lakisääteiseen omavalvontasuunnitelmaan.  Asiakas- ja potilasturvallisuusraportin tuottaa toimialan asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusraportti v. 2021 (pdf)

Asiakas- ja potilasturvallisuusraportti v. 2022 (pdf)