Hyppää pääsisältöön

Palveluiden laadunvalvonta

Valvomme sekä omaa toimintaamme että ostopalveluitamme.

Tällä sivulla

Seuraamme ja kehitämme palvelujemme laatua asiakkaiden ja henkilöstön kokemusten sekä palvelujen saatavuuden, vaikuttavuuden ja tuottavuuden perusteella. Käytämme laatutyössä jatkuvan kehittämisen Lean-menetelmiä.

Jokainen toimintayksikkö valvoo toimintaansa omavalvontasuunnitelman mukaan. Valvomme palvelujen laatua auditoinneilla, valvontakäynneillä ja yhteisillä kehittämistilaisuuksilla.

Näin valvomme

Lastensuojelu

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön yksikkö järjestää palveluja niille lapsille ja perheille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita ja sosiaalihuollon erityisen tuen tarpeessa. Valvomme palvelujemme laatua ennakoivasti ja suunnitelmallisesti sekä puuttumalla välittömästi epäkohtiin.

Ennakoiva valvonta tarkoittaa muun muassa sitä, että teemme yhteistyötä vain sellaisten palveluntuottajien kanssa, joiden luvat ovat kunnossa. Suunnitelmalliseen valvontaan kuuluvat muun muassa ohjaavat keskustelut ja tarkastuskäynnit toimintapisteissä. 

Lisäksi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valvoo palvelun laatua lapsikohtaisesti.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Järjestämme lapsiperheiden kotipalvelua sekä omana toimintanamme että palvelusetelillä ja ostopalveluina. 

Valvomme kotipalvelun laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, ohjaus- ja valvontatapaamisilla sekä pistokokeilla. Puutumme ilmoitettuihin epäkohtiin välittömästi.

Valvomme kaikkia hoivakoteja yhdenmukaisesti riippumatta siitä, tuotammeko palvelun itse vai ostammeko sitä. Menetelmiimme kuuluvat muun muassa:

Omavalvontasuunnitelma

Kaikki hoivakodit noudattavat omavalvontasuunnitelmaa, jonka osa-alueita ovat riskien arviointi, asiakkaan asema, oikeudet ja oikeusturva, palvelun sisältö ja omavalvonta sekä henkilöstön johtaminen ja turvallinen työnteko. Seuraamme jokaisen suunnitelman toteutumista säännöllisesti.

RAI-arviointi

RAI-arviointi (Resident Assessment Instrument) antaa tietoa hoivakodin asiakkaan terveydentilasta, liikkumisesta, lääkityksestä ja hoidon laadusta. Tulokset antavat tärkeää tietoa myös seniorikeskuksen kokonaistilanteesta, joten niiden avulla hoitopaikkoja voi vertailla keskenään.

Auditointi

Teemme säännöllisesti auditointikäyntejä seniorikeskuksiin ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Auditoinnissa vertaamme, noudattaako yksikön toiminta sille annettuja vaatimuksia. Auditointikäynneillä arvioimme hoidon kannalta tärkeitä asioita, kuten asiakkaan tietojen kirjaamista ja hygieniaa.

Auditointeja tehdään usealla tavalla. Yksiköt auditoivat itse omaa toimintaansa, mutta auditointeja tekevät myös yksikön ulkopuoliset työntekijät. Yksikön auditointi ei kuitenkaan koskaan perustu vain oman henkilökunnan arviointiin.

Käytössämme on myös haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmät. Lisäksi selvitämme asiakastyytyväisyyskyselyillä hoivakotien asiakkaiden kokemusta palvelun laadusta.

Tutustu asiakastyytyväisyyskyselyyn (pdf)
 

Järjestämme asumispalveluja vammaisille sekä omana toimintanamme että ostopalveluina. Toimintamme perustuu kehitysvammalakiin, vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin.

Valvomme asumispalvelujen laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, ohjaus- ja valvontatapaamisilla ja pistokokeilla. Jos saamme ilmoituksen epäkohdasta, ryhdymme heti toimiin sen korjaamiseksi.

Päihdehoitopalvelut

Päihdehoitopalvelut koostuvat omasta toiminnastamme ja niitä täydentävistä ostopalveluista. Työntekijämme päihdepoliklinikoilla, nuorisoasemalla ja jälkikuntoutuksessa koordinoivat asiakkaan palvelukokonaisuutta.

Seuraamme päihdehoitopalvelujen laatua muun muassa omavalvontasuunnitelmilla, 1–4 kertaa vuodessa järjestettävillä seurantatapaamisilla ja pistokokein. Keräämme palautetta sekä työntekijöiltä että asiakkailta.

Asunnottomien ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Asumisen tuki -yksikkö järjestää asumispalveluja asunnottomille ja mielenterveyskuntoutujille. 

Valvomme palvelujemme laatua esimerkiksi tekemällä ohjaus- ja valvontakäyntejä, joissa tarkastamme muun muassa toimitilat, henkilöstötilanteen sekä asiakkaan hoitoon, hyvinvointiin ja ohjaamiseen liittyvät suunnitelmat. Teemme myös pistokokeita.

Reagoimme ilmoitettuihin epäkohtiin välittömästi.

Omavalvontaohjelma ja -suunnitelmat

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelmassa kuvataan se, miten järjestämme ja toteutamme omavalvontaan liittyviä tehtäviä sekä varmistamme palvelujen saatavuuden, jatkuvuuden, turvallisuuden, laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvontaohjelma 2023 (pdf)

Omavalvontasuunnitelmassa kuvaamme ne toimenpiteet, joilla valvomme toimintayksikköjämme, henkilökuntaamme sekä tuottamiemme palveluiden laatua.

Sosiaali- ja terveystoimialan omavalvontasuunnitelma (pdf)

Vammaisten sosiaalityö

Vammaisten sosiaalityö (pdf)

Vammaisten asumispalvelut

Vammaisten asumis- ja laitospalvelut (pdf)

Auran ryhmäkoti (pdf)

Aurinkolahden ryhmäkoti (pdf)

Fallpakan ryhmäkoti (pdf)  

Haakoninlahden asuntoryhmä (pdf)

Hampurinkujan asuntoryhmä (pdf) 

Hyvösen ryhmäkoti (pdf)  

Hämeentien ryhmäkoti (pdf)  

Isonniitynkadun ryhmäkoti (pdf)  

Kankarepolun ryhmäkoti ja tuettu asuminen (pdf)  

Karviaismäen ryhmäkoti (pdf)

Kestilän ryhmäkoti (pdf)

Kestikujan ryhmäkoti (pdf)

Kipparintalo (pdf)   

Koskelan ryhmäkoti (pdf)  

Majakan asuntoryhmä (pdf)   

Mäntylän ryhmäkoti (pdf)   

Mörssärinaukion ryhmäkoti (pdf)   

Patolan ryhmäkoti (pdf)

Paula-koti (pdf)   

Rastilankallion ryhmäkoti (pdf) 

Rentolan ryhmäkoti (pdf)

Roihun ryhmäkoti (pdf)

Rudolfin asuntoryhmä (pdf)   

Ruoholan ryhmäkoti (pdf)

Ruusulan ryhmäkoti (pdf)   

Siltavuoren ryhmäkoti (pdf)  

Solinan ryhmäkoti (pdf)

Steniuksentien ryhmäkoti (pdf)

Tilkan ryhmäkoti (pdf)

Tyynelän ryhmäkoti (pdf)

Vattuniemen ryhmäkoti (pdf)

Veräjän ryhmäkoti (pdf)      

Viikin ja Jätkäsaaren palveluasumisryhmät (pdf)

Visiitti (pdf)

Vammaisten osallisuus- ja työllistymispalvelut

Pasilan toimintakeskus (pdf)  

Sofianlehdon toimintakeskus (pdf)  

Suezin päivätoiminta (pdf)   

Toimintakeskus Kalasatama (pdf)

Toimintakeskus Polku (pdf)

Toimintakeskus Tanhua (pdf)   

Tuetun työllistymisen palvelu (pdf)

Tyynelän toimintakeskus (pdf)   

Vallilan työ- ja valmennuskeskus (pdf)

Vammaistyön Haavikon valmennuspiste (pdf)

Vammaistyön Cäpsän toimipiste (pdf)  

Vammaistyön Töölön toimipiste (pdf)  

Asiakas- ja potilasturvallisuus

Asiakas- ja potilasturvallisuus tarkoittaa, että sinulla on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen hoitoon tai palveluun. Tavoitteena on, että hoito tai palvelu edistää hyvinvointiasi eikä aiheuta siihen kuulumatonta vaaraa tai haittaa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden valvonta on kuvattu toimialan omavalvontasuunnitelmassa.

Asukas- ja potilasturvallisuuden raportointi perustuu toimialan lakisääteiseen omavalvontasuunnitelmaan.  Asiakas- ja potilasturvallisuusraportin tuottaa toimialan asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaryhmä.

Asiakas- ja potilasturvallisuusraportti v. 2021 (pdf)