Strategia ja talous

Näillä sivuilla kerrotaan Helsingin kaupungin toimintaa ohjaavasta kaupunkistrategiasta sekä kaupungin talouden suunnittelusta. Strategian ja budjetin toteutumista seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla.

Kaksi henkilöä ulkoilemassa

Kaupunkistrategia

Helsingin kaupunkistrategia toimii kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoina. Kaupunkistrategia päivitetään valtuustokausittain.

Lue lisää kaupunkistrategiasta

Ilmakuva Helsingistä aurinkoisena päivänä.

Talous

Kaupungin talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa huomio kiinnittyy niin tulevaan, kuluvaan kuin menneeseen vuoteen. Syksyisin julkistetaan talousarvioehdotus seuraavalle vuodelle, keväällä edellisen vuoden tilinpäätös.

Lue lisää kaupungin taloudesta

Kaupungintalo auringossa.

Kaupunkistrategian ja talouden seuranta

Kaupunkistrategian ja budjetoinnin toteutumista seurataan laadullisilla ja numeerisilla mittareilla vuoden ympäri.

Tutustu seurantaan täällä