Hyppää pääsisältöön

Esiopetus

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen ja tutkien vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

kuvituskuva

Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen lapsen sosiaalisia taitoja, itsetuntoa ja luottamusta omiin taitoihin. Esiopetuksessa lapsi saa osallistua ja vaikuttaa yksilönä ja yhteisön jäsenenä, innostua, iloita, kokeilla, etsiä ja onnistua sekä oppia uutta positiivisessa ilmapiirissä! Esiopetuksessa noudatetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Sitä annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina. Esiopetusta haettaessa voidaan samalla hakea myös esiopetuksen lisäksi tarjottavaa varhaiskasvatusta.  

Lukuvuonna 2021–2022 esiopetus alkaa 11.8.2021 ja päättyy 3.6.2022. 

Lukuvuonna 2022–2023 esiopetus alkaa 11.8.2022 ja päättyy 2.6.2023. 

Kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonta