Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen avulla. Hoitopalkkion lisäksi omaishoitajalle kuuluu lakisääteisiä vapaapäiviä, joiden ajaksi hoidettavalle järjestetään hoitoa joko kotiin tai hoitopaikoissa.

Kuva: Natalia Tiainen

Päivä-, loma- ja työtoimintaa vammaisille koululaisille ja aikuisille

Järjestämme pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville vammaisille oppilaille aamupäivä-, iltapäivä- ja koulujen loma-ajan toimintaa. 

Tutustu peruskoulun järjestämään toimintaan

Oppivelvollisuusiän ylittäneille tarjoamme työ- ja päivätoimintaa.

Tutustu työ- ja päivätoimintaan

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/vammaispalvelut-omaishoito.