Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Jos sinua tai läheistäsi on kohdeltu väärin sosiaali- tai terveydenhuollossa tai haluat tietoa oikeuksistasi, sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo sinua.

Voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiavastaavaan, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon, kohteluun tai palveluun tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaali- ja terveydenhuollossa tai varhaiskasvatuksessa.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava:

- neuvoo ja ohjaa sosiaalihuollon asiakaslain, potilaslain sekä varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

- neuvoo ja tarvittaessa avustaa asiakasta, potilasta tai tämän laillista edustajaa muistutuksen tekemisessä

- neuvoo miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu asiakkaan tai potilaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa

- tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista

- kokoaa tietoa asiakkaiden ja potilaiden yhteydenotoista sekä seuraa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä

- toimii muutenkin asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava on puolueeton taho, joka ei tee päätöksiä eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon tai henkilökunnan toimintaan. Sosiaali- ja potilasasiavastaavan palvelu on maksutonta.

Helsingin kaupunki järjestää sosiaali- ja potilasasiavastaavien toiminnan julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työterveyshuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.

HUS-yhtymällä on omat potilasasiavastaavat. HUS järjestää potilasasiavastaavien toiminnan järjestämässään ja tuottamassaan terveydenhuollossa.

Valtio järjestää potilasasiavastaavien toiminnan valtion psykiatrisissa sairaaloissa, Puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa. Työterveyslaitos järjestää potilasasiavastaavien toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.

Asioi verkossa

Suojattu sähköposti

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden
Vaatii tunnistautumisen. Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Yhteydenottopyyntö sosiaali- ja potilasasiavastaavalle

Avoinna joka päivä ympäri vuorokauden
Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Soita

Sosiaali- ja potilasasiavastaavan neuvonta

Avoinna ma-to 09-11
Puhelun hinta: normaali puhelumaksu