Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus kattaa ikävuodet 0–6 eli lapsen elämän ensi vuodet vauvaiästä peruskoulun aloittamiseen asti. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatusta on saatavilla päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, kerhoissa ja leikkipuistoissa.

Tarjoamme varhaiskasvatusta suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Voit valita myös yksityisen varhaiskasvatuksen.

Lapsia huomioliivit päällä juoksemassa urheilukentällä