Maksukatto

Maksukatto on summa, jonka korkeintaan maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. Tällä hetkellä maksukatto on 762 euroa vuodessa. Sinun tulee itse seurata maksukaton ylittymistä. Kun maksukattosi tulee täyteen, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti.

Saamassasi laskussa lukee, jos maksu kuuluu maksukaton piiriin.

Terveydenhuollot maksut

 • terveyskeskusmaksut (ei peritä Helsingissä)
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
  • jos sarjahoidon hoitokerrat jakaantuvat kahdelle vuodelle, maksukattoon sisällytettävät hoitokerrat ja niistä perityt maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on tapahtunut
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • kuntoutus
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (maksukaton ylityttyä peritään ylläpitomaksu)
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, pois lukien
  • hammastekniset kulut, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista tai uniapneakiskoista aiheutuvat hammastekniset kulut
  • ostopalveluna toteutettu erikoishammasteknikkohoito
 • perusterveydenhuollon suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia ja jalkojenhoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • kuntouttava arviointijakso.

Sosiaalihuollon maksut

 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (maksukaton ylityttyä peritään ylläpitomaksu)
 • yö- ja päivähoidon maksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutus

Terveydenhuollon maksut

 • maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksu lääkärintodistuksesta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • työterveyshuollon maksut
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • suun terveydenhuollon hammastekniset kulut, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista tai uniapneakiskoista aiheutuvat hammastekniset kulut

 • suun terveydenhuollon ostopalveluna toteutettu erikoishammasteknikkohoito 

 • psykiatrisesta asumiskuntoutuksesta perittävät maksut, silloin kun ne peritään tuetusta asumisesta
 • perhehoidon maksut
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko ja perintäkulut
 • palvelusetelien omavastuuosuudet.

Sosiaalihuollon maksut

 • maksut kotihoidosta ja kotihoidon tukipalveluista
 • maksut pitkäaikaisesta laitos- ja perhehoidosta
 • maksut vanhusten päivätoiminnasta
 • maksut sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta palveluasumisesta
 • maksut lasten päivähoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista, vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja muut kuin maksukattoluettelossa mainitut laskut
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Muut maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito

Jos käytät sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisesti, niistä perityt maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Lääkekustannusten maksukatto sekä matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.

Kun maksukattosi ylittyy, voit hakea siitä todistuksen. Kun saat todistuksen, palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia loppuvuoden ajan.

Sinun on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä. Säilytä maksukattoon kuuluvat laskut tai kuitit. 

Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ota todistuksen saamiseksi yhteyttä taloushallintopalveluun tai hae todistusta lomakkeella:

Taloushallintopalvelun yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae todistusta maksukaton täyttymisestä lomakkeella (pdf)

Jos maksukatto ylittyy HUS:n lähettämän laskun kohdalla, ota todistuksen saamiseksi yhteyttä HUS:n potilaslaskutukseen.

HUSin potilaslaskutuksen asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos olet maksanut liikaa asiakasmaksuja, sinulle palautetaan liikaa maksamasi summa.