Hyppää pääsisältöön

Helsingin kaupunki uudistaa verkkosivunsa vuosina 2021–2022. Siirtymävaiheen aikana näkyvissä on samaan aikaan osia uudesta ja vanhasta sivustosta. Olet nyt uudessa Asiakkaan tiedot ja oikeudet -osiossa.

Asiakastietojen pyytäminen

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on sinusta tallentanut ja miten tietojasi on käytetty. Voit myös pyytää korjausta virheellisiin tietoihin.

Pyydä omia tietojasi

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevia tietoja. Oikeutesi perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen ja julkisuuslakiin.

Voit pyytää itsellesi henkilötietojasi, joita Helsingin kaupunki käsittelee. Henkilötietoja ovat esimerkiksi potilastiedot. Tietopyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella. Voit pyytää henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tai julkisuuslain mukaan.

Kirjaudu sähköiseen asiointiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoja, mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta ja miltä ajalta haluat pyytää. Tarkat tiedot helpottavat pyynnön käsittelyä.

Tee henkilötietojen tarkastuspyyntö (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan)

Tee omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö (julkisuuslain mukaan)

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

Sulje

Sinulla on oikeus tietää, kuka on käsitellyt henkilötietojasi ja kenelle niitä on luovutettu. Voit pyytää myös selvitystä siitä, miksi tietojasi on käytetty.

Lokitiedot saat kahden viime vuoden ajalta. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja sinulla ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, miltä ajalta ja mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta haluat pyytää lokitiedot.

Tee lokitietopyyntö

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Lokitietopyyntö -lomake (pdf)

Sulje

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus kirjata tiettyjä palveluun liittyviä asioita. Voit pyytää korjausta tietoihisi, jos niissä on virhe tai ne on kirjattu epätarkasti.

Kirjaudu sähköiseen asiointiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoa haluat korjattavan ja miten. Voit liittää korjausvaatimukseesi esimerkiksi kuvakaappauksen korjattavasta tiedosta.

Tee henkilötietojen korjausvaatimus

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen korjausvaatimus -lomake (pdf)

Lue lisää henkilötietojen korjausvaatimuksesta

Sulje

Pyydä tietoja toisen puolesta

Voit pyytää tietoja toisesta henkilöstä huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna. Jos pyydät tietoja valtuutettuna, liitä pyyntöösi valtakirja tai edunvalvontapäätös. Jos pyydät tietoja 10-17-vuotiaasta, liitä mukaan nuoren suostumus.

Voit pyytää Helsingin kaupungin käsittelemiä henkilötietoja. Tietopyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella.

Kirjaudu sähköiseen asiointiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoja, mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta ja miltä ajalta haluat pyytää. Tarkat tiedot helpottavat pyynnön käsittelyä.

Tee henkilötietojen tarkastuspyyntö

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

Lisää tietoa henkilötietojen tarkastuspyynnöstä

Sulje

Voit pyytää huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna tietoja siitä, kuka on lukenut toisen henkilön tietoja ja kenelle niitä on luovutettu sekä miksi tietoja on käytetty.

Lokitiedot saat kahden viime vuoden ajalta. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja sinulla ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, miltä ajalta ja mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta haluat pyytää lokitiedot.

Kirjoita lomakkeelle kohtaan Muuta pyyntöön liittyvää sen henkilön koko nimi ja henkilötunnus, jonka lokitietoja pyydetään. Liitä lomakkeeseen tarvittaessa valtakirja.

Tee lokitietopyyntö

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Lokitietopyyntö -lomake (pdf)

Sulje

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus kirjata tiettyjä asioita. Jos huomaat, että toisen henkilön tiedoissa on virhe, voit huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna pyytää virheen korjausta. Voit pyytää korjausta vain, jos tiedoissa on virhe tai ne on kirjattu epätarkasti.

Kirjaudu sähköiseen asiointiin pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoa haluat korjattavan ja miten. Voit liittää korjausvaatimukseesi esimerkiksi kuvakaappauksen korjattavasta tiedosta.

Tee henkilötietojen korjausvaatimus

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen korjausvaatimus -lomake (pdf)

Lisää tietoa henkilötietojen korjausvaatimuksesta

Sulje

Voit pyytää vainajan elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, jos tarvitset niitä tärkeiden etujesi tai oikeuksiesi selvittämistä tai toteuttamista varten. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi potilaan oikeustoimikelpoisuuden arviointi tai potilaan hoidossa mahdollisesti tapahtuneen hoitovirheen tai perinnöllisten sairauksien selvittäminen.

Kun teet tietopyynnön vainajasta, sinun on perusteltava tarpeesi saada tietoja. Sinun tulee tarvittaessa esittää selvitys sukulaisuussuhteesta tai valtuutus kuolinpesältä. Oikeutesi saada vainajan tietoja arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mihin palveluihin pyyntösi liittyy sekä mitä hoitopaikkaa tai ajanjaksoa pyyntö koskee. Kerro myös, mihin käyttötarkoitukseen tarvitset tietoja.

Tee hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi -lomake (pdf)

Sulje