Tietopalvelumme on ruuhkautunut. Jos olet jo toimittanut asiakas- ja potilastietoja koskevan tietopyynnön, ethän lähetä toista samansisältöistä pyyntöä. Pahoittelemme tilannetta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Asiakastietojen pyytäminen

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on sinusta tallentanut ja miten tietojasi on käytetty. Voit myös pyytää korjausta virheellisiin tietoihin.

Tällä sivulla

Pyydä omia tietojasi

Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevia tietoja. Oikeutesi perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen ja julkisuuslakiin.

Huomioithan, että tietopyyntöjen käsittely on tällä hetkellä on ruuhkautunut. Jos olet jo toimittanut asiakas- ja potilastietoja koskevan tietopyynnön, ethän lähetä toista samansisältöistä pyyntöä. Pahoittelemme tilannetta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Voit pyytää itsellesi henkilötietojasi, joita Helsingin kaupunki käsittelee. Henkilötietoja ovat esimerkiksi potilastiedot. Tietopyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella. Voit pyytää henkilötietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tai julkisuuslain mukaan.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoja, mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta ja miltä ajalta haluat pyytää. Tarkat tiedot helpottavat pyynnön käsittelyä.

Tee henkilötietojen tarkastuspyyntö (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tee omia henkilötietoja koskeva tietopyyntö (julkisuuslain mukaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

Sinulla on oikeus tietää, kuka on käsitellyt henkilötietojasi ja kenelle niitä on luovutettu. Voit pyytää myös selvitystä siitä, miksi tietojasi on käytetty.

Lokitiedot saat kahden viime vuoden ajalta. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja sinulla ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, miltä ajalta ja mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta haluat pyytää lokitiedot.

Tee lokitietopyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Lokitietopyyntö -lomake (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus kirjata tiettyjä palveluun liittyviä asioita. Voit pyytää korjausta tietoihisi, jos niissä on virhe tai ne on kirjattu epätarkasti.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoa haluat korjattavan ja miten. Voit liittää korjausvaatimukseesi esimerkiksi kuvakaappauksen korjattavasta tiedosta.

Tee henkilötietojen korjausvaatimus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen korjausvaatimus -lomake (pdf)

Pyydä tietoja toisen puolesta

Voit pyytää tietoja toisesta henkilöstä huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna. Jos pyydät tietoja valtuutettuna, liitä pyyntöösi valtakirja, edunvalvontapäätös tai vahvistettu edunvalvontavaltuutus. Alaikäinen voi kieltää tietojen luovutuksen huoltajalleen, jos terveyden- tai sosiaalihuollon ammattilaisen arvion mukaan hän pystyy päättämään asiasta ja on siihen halukas.

Huomioithan, että tietopyyntöjen käsittely on tällä hetkellä on ruuhkautunut. Jos olet jo toimittanut asiakas- ja potilastietoja koskevan tietopyynnön, ethän lähetä toista samansisältöistä pyyntöä. Pahoittelemme tilannetta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pian.

Voit pyytää Helsingin kaupungin käsittelemiä henkilötietoja. Tietopyyntö tehdään sähköisellä lomakkeella.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoja, mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta ja miltä ajalta haluat pyytää. Tarkat tiedot helpottavat pyynnön käsittelyä.

Tee henkilötietojen tarkastuspyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake (pdf)

Voit pyytää huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna tietoja siitä, kuka on lukenut toisen henkilön tietoja ja kenelle niitä on luovutettu sekä miksi tietoja on käytetty.

Lokitiedot saat kahden viime vuoden ajalta. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja sinulla ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, miltä ajalta ja mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta haluat pyytää lokitiedot.

Kirjoita lomakkeelle kohtaan Muuta pyyntöön liittyvää sen henkilön koko nimi ja henkilötunnus, jonka lokitietoja pyydetään. Liitä lomakkeeseen tarvittaessa valtakirja.

Tee lokitietopyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Lokitietopyyntö -lomake (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus kirjata tiettyjä asioita. Jos huomaat, että toisen henkilön tiedoissa on virhe, voit huoltajana, edunvalvojana tai valtuutettuna pyytää virheen korjausta. Voit pyytää korjausta vain, jos tiedoissa on virhe tai ne on kirjattu epätarkasti.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoa haluat korjattavan ja miten. Voit liittää korjausvaatimukseesi esimerkiksi kuvakaappauksen korjattavasta tiedosta.

Tee henkilötietojen korjausvaatimus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Henkilötietojen korjausvaatimus -lomake (pdf)

Voit pyytää vainajan elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja, jos tarvitset niitä tärkeiden etujesi tai oikeuksiesi selvittämistä tai toteuttamista varten. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi potilaan oikeustoimikelpoisuuden arviointi tai potilaan hoidossa mahdollisesti tapahtuneen hoitovirheen tai perinnöllisten sairauksien selvittäminen.

Kun teet tietopyynnön vainajasta, sinun on perusteltava tarpeesi saada tietoja. Sinun tulee tarvittaessa esittää selvitys sukulaisuussuhteesta tai valtuutus kuolinpesältä. Oikeutesi saada vainajan tietoja arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mihin palveluihin pyyntösi liittyy sekä mitä hoitopaikkaa tai ajanjaksoa pyyntö koskee. Kerro myös, mihin käyttötarkoitukseen tarvitset tietoja.

Tee hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit vaihtoehtoisesti täyttää ja tulostaa lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon tai mihin tahansa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteeseen. Jättäessäsi lomakkeen sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi.

Täytä ja tulosta Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi -lomake (pdf)

 Voit pyytää tietoja asianosaisasemassa. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Kun teet tietopyynnön asianosaisena, sinun on perusteltava asianosaisasemasi. Oikeutesi saada tietoja asianosaisena arvioidaan tapauskohtaisesti.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valmistaudu kertomaan lomakkeella tarkasti, mitä tietoja, mistä sosiaali- ja terveystoimialan palvelusta ja miltä ajalta haluat pyytää. Kerro myös, mihin käyttötarkoitukseen tarvitset tietoja.

Tee asianosaisen tietopyyntö(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)