Odotusajat ja asiakaskokemus

Laki määrittää, missä ajassa sinun tulee päästä kiireettömään hoitoon. Asiakaskokemusta mittaamalla saamme tietoa palvelujemme toimivuudesta.
Kuva: Laura Oja

Hoitotakuu

Terveydenhuoltolaki(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) määrittää, missä ajassa sinun tulee päästä kiireettömään hoitoon. Tätä kutsutaan hoitotakuuksi. Voit lukea lisää hoitotakuusta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Sinun tulee saada yhteys perusterveydenhuoltoon, kuten terveysasemalle tai hammashoitoon, arkisin virka-aikana samana päivänä, kun olet ottanut yhteyttä. Terveydenhuollon ammattilaisen on myös arvioitava hoidon tarpeesi samana päivänä, kun olet ottanut yhteyttä.  

Helsingissä saat yhteyden perusterveydenhuoltoon digitaalisten kanavien kautta.

Hoitotakuun mukaan terveysasemalle tulee päästä hoitoon 14 vuorokaudessa, jos hoidossa on kyse sairastumisesta, vammasta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta, uusista oireista tai toimintakyvyn alenemasta. 14 vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi todistuksen tai lausunnon saamista, terveystarkastuksia ja seurantakäyntejä. Muissakin asioissa hoitoon tulee päästä kohtuullisessa ajassa enintään kolmen kuukauden kuluessa tai hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. 

Valitettavasti palveluissa on ruuhkaa emmekä vielä pääse kaikissa palveluissa hoitotakuun tavoitteisiin. Teemme kuitenkin aktiivisesti töitä hoitotakuun toteutumiseksi.

Hammashoitoon tulee päästä neljässä kuukaudessa. Tarjoamme aikuisille ensisijaisesti palveluseteliä.  

Jos tutkimuksissa todetaan, että tarvitset sairaalahoitoa, erikoissairaanhoidon on arvioitava tilanteesi kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja sinun on päästävä hoitoon kuudessa kuukaudessa.  

Kiireellisissä tilanteissa saat päivystyspisteestä ensiapua ja hoitoa heti.

Odotusajat Helsingin kaupungin palveluissa

Hoitoon pääsyn tunnuslukujen tulee terveydenhuoltolain 55 § mukaan perustua THL:n julkaisemiin raportteihin. Tällä hetkellä THL:n raporttien laadussa on kuitenkin vielä puutteita.

Terveysasemillamme on käytössä takaisinsoittopalvelu. Kesäkuussa 2024 soitimme takaisin asiakkaalle keskimäärin 11 tunnin 41 minuutin kuluttua yhteydenotosta. Takaisinsoiton viiveen keskiarvoa laskettaessa ei ole pystytty huomioimaan Kalasataman, Ruoholahden ja Kannelmäen takaisinsoittoja erilaisesta raportointitavasta johtuen.

Arvioimme hoidon tarpeen yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, joten arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Yli puolet asiakkaistamme, jotka tarvitsevat lääkärin arviota, arvioidaan lääkärin vastaanotolla jo samana päivänä.

THL:n raportit hoitoonpääsyn toteutumisesta

Terveysaseman hoitoonpääsyn 14 vuorokauden enimmäisajan toteutuminen: lääkärit (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveysaseman hoitoonpääsyn 14 vuorokauden enimmäisajan toteutuminen: sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveysaseman lääkärin jatkohoidon toteutuminen 7 vuorokauden kuluessa (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveysaseman hoitoonpääsyn 3 kuukauden enimmäisajan toteutuminen: lääkärit (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Terveysaseman hoitoonpääsyn 3 kuukauden enimmäisajan toteutuminen: sairaanhoitajat/terveydenhoitajat (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Arvioimme suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen pääsääntöisesti puhelimitse saman päivän aikana. Kiireelliseen hoitoon pääsee samana päivänä.

Hoitotakuujonossa on tällä hetkellä 3 100 asiakasta (tilanne 3.6.2024). Kutsumme parhaillaan hoitoon asiakkaita, jotka ovat ottaneet yhteyttä 4.3.2024 ja joille ei ole yhteydenottohetkellä pystytty tarjoamaan aikaa omasta toiminnasta tai ostopalvelusta tai jotka eivät ole halunneet ottaa vastaan palveluseteliä. Aikuisille tarjoamme ensisijaisesti palveluseteliä käyttöön yksityisvastaanotolla.

Suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi aina yhteydenoton perusteella hoidontarpeen, ja voimme tarjota palveluseteliä oman toiminnan vaihtoehtona, jos se on tilanteessa mahdollinen. Palveluntuottajasta riippuen hoitoon pääsyaika on 1–30 vrk (lisätietoa Palse.fi-portaalista(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). Kaupunki järjestää suun terveydenhuollon palvelut oman toiminnan lisäksi ostopalvelu- ja palvelusetelitoimintana.

THL:n raportit hoitoonpääsyn toteutumisesta

Hoitoonpääsyn enimmäisajan toteutuminen suun terveydenhuollossa (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hammaslääkärin jatkohoidon toteutuminen 4 viikon kuluessa ensimmäisestä hoitoonpääsykäynnistä (avautuu uuteen ikkunaan)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Mittaamme palveluun pääsyn odotusaikoja ikääntyneiden sosiaalipalveluissa vuorokausina ja julkaisemme tiedot kolmesti vuodessa: 30.4., 31.8. ja 31.12.

Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 30.4.2024

Yli 75-vuotiaat pääsevät palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä alle seitsemässä vuorokaudessa. Keskimääräinen odotusaika on kolme vuorokautta.

Odotusaika pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on noin 23 vuorokautta ja yli kolme kuukautta jonossa olleita on yksitoista.

Kotihoidon palveluun pääsee kotihoidon myönteisen päätöksen saamisen jälkeen alle seitsemässä vuorokaudessa.

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiailla Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. Mediaani 3 vuorokautta.
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva Mediaani: 23 vuorokautta. Yli 3 kk odottaneiden lukumäärä: 11 henkilöä.
Kotihoito Palvelu alkaa, kun päätös on tehty. Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. 
Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 30.4.2024

 

Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 31.12.2023

Yli 75-vuotiaat pääsevät palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä alle seitsemässä vuorokaudessa. Keskimääräinen odotusaika on kolme vuorokautta.

Odotusaika pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on noin 23 vuorokautta ja yli kolme kuukautta jonossa olleita on neljätoista.

Kotihoidon palveluun pääsee kotihoidon myönteisen päätöksen saamisen jälkeen alle seitsemässä vuorokaudessa.

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiailla Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. Mediaani 3 vuorokautta.
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva Mediaani: 23 vuorokautta. Yli 3 kk odottaneiden lukumäärä: 9 henkilöä.
Kotihoito Palvelu alkaa, kun päätös on tehty. Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. 
Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 31.12.2023

 

Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 31.8.2023

Yli 75-vuotiaat pääsevät palvelutarpeen arviointiin lakisääteisessä alle seitsemässä vuorokaudessa. Keskimääräinen odotusaika on kuusi vuorokautta.

Odotusaika pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan on noin 30 vuorokautta ja yli kolme kuukautta jonossa olleita on kuusi.

Kotihoidon palveluun pääsee kotihoidon myönteisen päätöksen saamisen jälkeen alle seitsemässä vuorokaudessa.

Palvelutarpeen arviointi yli 75-vuotiailla Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. Mediaani 6 vuorokautta.
Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva Mediaani: 30 vuorokautta. Yli 3 kk odottaneiden lukumäärä: 6 henkilöä.
Kotihoito Palvelu alkaa, kun päätös on tehty. Toteutuu alle 7 vuorokaudessa. 
Palveluun pääsyn odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluissa 31.8.2023

 

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitusten käsittelyaika

toteutunut lakisääteissä ajassa 1.10.23 - 29.2.24 98,9 %

 

Lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeen palvelutarpeen arviointien käsittelyaika

toteutunut lakisääteissä ajassa 1.10.23 - 29.2.24 96,3 %

 

Lastensuojelun asiakkaana olevan lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on nimetty

 

asiakkaana olevista lapsista 

98,5 %  (tilanne 31.3.2024)

 

Vammaispalvelu

Vammaispalveluhakemukset: palvelutarpeen arviointi 

7 vrk 93,37 %  (1.10.2023 - 31.3.2024)

 

 

Vammaispalveluhakemukset

päätös tehty 3 kk sisällä hakemuksen saapumisesta 96,46 %  (1.10.2023 - 31.3.2024)

 

 

 Toimeentulotuki

Toimeentulotuen lakisääteisen käsittelyajan toteuma (%) 

97,73 %

(ajalla 1.1. - 31.3.2024)

Psykologit ja kuraattorit

Psykologien oppilas-/opiskelijamäärä/työntekijä 1009 (suositus 780)
Kuraattorien oppilas-/opiskelijamäärä/työntekijä  589 (suositus 670)

 

Asiakaskokemus palveluissa

Keräämme palveluiden toimipisteissä asiakaspalautetta kosketusnäytöllisten palautelaitteiden avulla. Asiakaskokemuksen mittaaminen antaa meille tietoa palveluiden toimivuudesta, ja hyödynnämme tuloksia toiminnan kehittämisessä.

Seuraamme asiakaskokemusta muun muassa NPS-mittarin avulla. NPS (Net Promoter Score) eli suositteluindeksi kuvaa sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat palveluitamme muille. Tuloksen ollessa plusmerkkinen, on palvelulla enemmän suosittelijoita kuin arvostelijoita. 

Päivittyvässä kuvaajassa esitetään kuukausittaiset NPS-suositteluindeksin tulokset terveysasemilla, sisätautien poliklinikoilla, hammashoitoloissa ja palvelukeskuksissa. Tuloksia voi tarkastella kokonaisuudessaan tai toimipistekohtaisesti. Kuvaajassa esitetään vain ne tulokset, joihin on kertynyt yli 20 vastausta kuukaudessa.

Helsingissä monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut on usein koottu saman katon alle. NPS-suositteluindeksin tuloksia tarkasteltaessa on syytä huomioida, että palautelaitteet ovat sijoitettuina toimipisteiden aulatiloihin. Näin ollen tulokset saattavat kuvata laajemmin myös samassa kerroksessa tai koko rakennuksessa olevaa toimintaa.

NPS-suositteluindeksi mitataan kysymällä asiakkaalta: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua muille?” Kysymykseen vastataan asteikolla 0−10, jossa 0 = erittäin epätodennäköisesti ja 10 = erittäin todennäköisesti. 

Vastausten perusteella asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään:

  • Suosittelijat: Asiakkaat, joiden vastaus on 9–10
  • Passiiviset: Asiakkaat, joiden vastaus on 7–8
  • Arvostelijat: Asiakkaat, joiden vastaus on 0–6.

NPS-suositteluindeksi lasketaan vähentämällä suosittelijoiden osuudesta (%) arvostelijoiden osuus (%). NPS-suositteluindeksin arvo voi olla mitä tahansa -100 ja +100 välillä.

Soten asiakaskokemus