Hyppää pääsisältöön

Ostopalvelut ja palveluntuottajat

Tällä sivulla

Selvitys, arviointi ja sijoitus -palvelu

Selvitys, arviointi ja sijoitus (SAS) -palvelussa

 • järjestämme jatkohoitoa erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille
 • arvioimme ja järjestämme asiakkaiden ympärivuorokautista hoivaa
 • vastaamme hoivan ostopalveluista ja yksityisten palvelutuottajien valvonnasta
 • koordinoimme vanhuspalvelujen palvelusetelitoimintaa
 • tuotamme hoitotyön asiantuntijapalveluja vanhuspalvelujen toimintayksiköille.

Jos sinulla on kysyttävää omasta SAS-prosessista, ole ensisijaisesti yhteydessä omaan sosiaalityöntekijääsi.

Kotikuntalakia koskevat tiedustelut:

Sulje

Keskitetyt asiakasohjauspalvelut

SAS-toiminta
 • Arviointipäällikkö Riina Lilja puh. 09 3105 6219
 • Toimistosihteeri puh. 09 3104 3325
Hoivapaikkakoordinaattorit alueittain
 • Itäinen ja Östersundomin suurpiiri puh. 09 3104 7675
 • Eteläinen ja Keskinen suurpiiri puh. 09 3102 4645
 • Pohjoinen ja koillinen suurpiiri puh. 09 3106 2092
 • Läntinen suurpiiri puh. 09 3106 2094
 • Kaakkoinen suurpiiri puh. 09 310 45898
 • Ruotsinkieliset asiakkaat puh. 09 3106 2093

Hallinto

Kallion virastotalo, Toinen linja 4 A, 6. krs, 00530 Helsinki
PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki

 • Arviointitoiminnan johtaja Soili Partanen puh. 09 3106 9984
 • Arviointitoiminnan johtajan sihteeri Kirsi Rosma puh. 09 3106 2406
Sulje

Ikääntyneiden ostopalvelut

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö kilpailuttaa ja hankkii sosiaalipalveluita helsinkiläisille yksityisiltä palveluntuottajilta. Näitä palveluita ovat 

 • ikääntyneiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • monisairaiden alle 65-vuotiaiden ympärivuorokautinen palveluasuminen
 • ikääntyneiden päivätoiminta.

Yksikkö valvoo ja kehittää palveluiden laatua ja ohjaa palveluntuottajia toiminnassaan.

Lue lisää palveluiden laadunvalvonnasta

Yksikkö tekee yhteistyötä omaisten kanssa ja varmistaa, että asumispalveluissa noudatetaan hyviä toimintatapoja.

Lue lisää palveluasumisesta ja ympärivuorokautisesta hoidosta

Ikääntyneiden ostopalvelut -yksikkö on vastuussa myös palvelusetelien kehittämisestä. Se hyväksyy palveluntuottajat, jotka tarjoavat

 • ikääntyneiden ympärivuorokautista palveluasumista
 • ikääntyneiden päivätoimintaa
 • kotihoidon palveluita
 • omaishoidon tuen lyhytaikaista hoitoa hoivayksikössä
 • omaishoidon tuen kotiin annettavaa hoitoa

Yksikkö myös valvoo kyseisiä palveluita tarjoavien palvelusetelipalveluntuottajien toimintaa.

Lue lisää Helsingin palveluseteleistä

Helsingissä on laaja ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan palvelutuotanto, jota kaupunki täydentää sopimuskaudella 2021–2026 ostamalla arviolta noin 1300–2040 palveluasumisen paikkaa vuosittain.

Palveluasumisen avulla tuetaan ja edistetään asiakkaan hyvinvointia, turvallisuutta ja hyvää elämänlaatua.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on verrattavissa kotona asumiseen, ja hoidossa tulee korostua asiakkaan itsenäisyys, yksilöllisyys, arvokkuus ja yksityisyys. Kodinomaisuus on päivittäistä yhdessäoloa, osallistumista ja merkityksellistä elämää sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa asiakas on yhteisön jäsen ja kokee olonsa turvalliseksi. Hoidossa toteutuu asiakkaan, hänen omaistensa ja henkilökunnan välinen yhteistyö, hyvä ammattitaito sekä hoidon jatkuvuus.

Palveluntuottajalta edellytetään sitoutumista asiakasta aktivoivan ja yhteisöllisen palveluasumisen kehittämiseen. Lisäksi palveluntuottajan tulee edistää positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia toiminnassaan yli perustehtävänsä.

Lisätietoja palveluasumisen palveluntuottajille

Sulje

 • Ostopalvelupäällikkö Kristiina Matikainen puh.09 3104 2207
 • Toimistosihteeri Jaana Laakso puh. 09 3104 3732
 • Erityissuunnittelijat puh. 09 310 33861, 09 310 28798, 09 310 28802, 09 310 33838, 09 310 24221, 09 3105 0132

Postiosoite PL 51777, 00099 Helsingin kaupunki

Sulje

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajat

Yksityisen palvelujen tuottajan täytyy olla yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajien valtakunnallisessa rekisterissä, jotta hän voi tuottaa sosiaalipalveluja. Rekisteröityminen tapahtuu joko hakemalla lupaa tai tekemällä ilmoitus.

Eri asiakasryhmien kotipalvelu on ilmoituksenvaraista sosiaalipalvelua, mikä tarkoittaa, että yksityisen kotipalvelun tuottajan täytyy tehdä ilmoitus ennen toimintansa aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos toiminta oleellisesti muuttuu tai loppuu.

Ilmoitus käsitellään asiakasryhmäkohtaisesti niistä palveluista vastaavissa tahoissa, joille tuottaja on ilmoittanut tuottavansa kotipalveluita. Jos kotipalvelun asiakkaat ovat vanhuksia, ilmoitus tulee Helsingissä valmisteltavaksi sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluiden SAS-palveluun.

Lue lisää yksityisten kotipalveluilmoitusten käsittelystä Helsingissä (pdf)

Sulje

Kotihoidon tukipalveluita ovat esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Helsingin kaupunki hyväksyy näiden palvelujen palveluntuottajat ja pitää heistä rekisteriä.

Ohje kotihoidon tukipalveluiden tuottajaksi hakeutumiseksi (pdf)

Sulje

Palvelusetelipalvelun tuottajat

Hae palveluntuottajaksi palse.fi -verkkopalvelussa. Löydät järjestelmästä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan palvelusetelien sääntökirjat ja ohjeet. 

Edellytämme, että kaikki käyttämämme palveluntuottajat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan.

Ajankohtaisia ohjeita ja tietoja suun terveydenhuollon palvelusetelituottajille