Sairaalat ja poliklinikat

Helsingin sairaala hoitaa muun muassa aivoverenkiertohäiriön saaneita sekä leikkauksessa käyneitä potilaita. Meillä on osastoja myös geriatrisille potilaille.

Poliklinikkamme ovat keskittyneet geriatriaan, sisätauteihin, palliatiiviseen hoitoon sekä psykiatriaan ja päihdehoitoon.