Näin annat palautetta hoidosta tai palvelusta

Palautteesi on meille tärkeä, se auttaa meitä kehittämään palveluitamme.

Tällä sivulla

Voit antaa palautetta hoidostasi tai saamastasi palvelusta kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Saat palautteesi henkilökohtaisen vastauksen, jos kirjaudut pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Anna palautetta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimi näin, kun haluat antaa hoitoon tai palveluun liittyvää palautetta

 1. Anna palautetta palautejärjestelmän kautta

  Palaute toimitetaan eteenpäin sinua hoitaneeseen yksikköön tai siihen palvelupisteeseen, jossa asioit.

 2. Jos asia ei selvinnyt

  Jos olet jo asioinut palautekanavan kautta sinua hoitaneen yksikön tai palvelupisteen kanssa eikä asia selvinnyt, voit tehdä muistutuksen hoitoyksikkösi tai palvelupisteesi johdolle. Saat vastauksen noin kuukaudessa.

  Näin teet muistutuksen yksikön johdolle

 3. Jos olet edelleen tyytymätön tai epäilet hoitovirhettä

  Jos olet palautetta annettuasi ja muistutuksen tehtyäsi edelleen tyytymätön tai epäilet hoitovirhettä tai haet rahallista korvausta, katso vaihtoehdot alla olevasta listasta.

  Jos olet epävarma, miten sinun pitäisi toimia, voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiavastaavaan. Hän auttaa sinua valitsemaan oikean tavan osoittaa tyytymättömyytesi. Voit kysyä neuvoa kaikissa tilanteissa ja kohdissa, kun olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai palveluun. 

  Siirry sosiaali- ja potilasasiavastaavan sivulle

Tavat tyytymättömyyden osoittamiseen

Muistutuksella voit kertoa tyytymättömyydestä hoitopaikkasi tai palvelupisteesi johdolle. Muistutus on potilas- ja asiakaslaeissa määritelty menettelytapa.

Tee muistutus kirjallisena omin sanoin, erityisestä syystä muistutuksen voi tehdä myös suullisesti. Hoitopaikkasi tai palvelupisteesi johto vastaa kirjallisesti noin kuukaudessa. Jos muistutus vaatii laajempia selvityksiä, sen käsittely voi kestää 1–2 kuukautta.

Saat muistutukseesi perustellun vastauksen, jossa selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut sekä neuvotaan, miten voit viedä asiaa tarvittaessa eteenpäin.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava avustaa sinua tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Muistutuksen tekeminen ei estä sinua tekemästä kantelua valvovalle viranomaiselle.

Helsingin kaupungin palvelujen osalta voit lähettää muistutuksen Helsingin kaupungin kirjaamoon. Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta muistutukset tulee toimittaa kyseisen yksikön vastuuhenkilölle.  

Helsingin palvelujen osalta voit täyttää muistutuslomakkeen ja lähettää sen suojatun sähköpostin liitteenä kaupungin kirjaamoon. Voit myös tulostaa ja täyttää lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon

Täytä muistutuslomake

Lähetä muistutuslomake suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos epäilet, että saamassasi hoidossa tai palvelussa on tapahtunut virhe tai laiminlyönti, voit tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Voit tehdä kantelun myös toisen henkilön puolesta. 

Valvovia viranomaisia ovat:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 • sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
 • eduskunnan oikeusasiamies 
 • oikeuskansleri.

Kantelun käsittelee useimmiten aluehallintovirasto. Jos epäilet, että hoitovirhe on johtanut omaisesi kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, tee kantelu Valviraan.

Kantelulla ei voida muuttaa hoitopäätöstä tai viranomaisten päätöksiä. Jos epäilet, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voit kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava neuvoo sinua tarvittaessa, jos harkitset kantelun tekemistä. Ennen kuin teet kantelun, suosittelemme, että selvität asiaa hoitoa tai palvelua antaneiden henkilöiden kanssa tai teet muistuksen. 

Lue lisää kantelusta

Kantelu aluehallintovirastolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muistutus tai kantelu sosiaali- tai terveydenhuollossa Valviraan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kantelu oikeuskanslerille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit hakea rahallista korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta, jos epäilet, että hoitosi yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko.

Potilasvahingolla tarkoitetaan esimerkiksi hoitovahinkoa, kuten leikkauksen jälkeistä komplikaatiota, jonka kokenut ammattihenkilö olisi voinut välttää. Potilasvahinko voi olla myös esimerkiksi hoidon yhteydessä alkanut infektio tai viallisen hoitolaitteen aiheuttama henkilövahinko. 

Voit hakea vahingonkorvausta pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä. 

Voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen myös omaisesi puolesta.

Lue lisää potilasvahinkoilmoituksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit hakea muutosta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat saamasi päätöksen liitteenä. Toimita oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä on aiheuttanut sinulle tai omaisellesi vahinkoa toimiessaan työtehtävässään, voit hakea vahingonkorvausta kaupungilta. Korvattavia vahinkoja ovat ensisijaisesti esinevahingot. Täytä korvaushakemus ja lähetä se suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon. Voit myös tulostaa ja täyttää lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Ohje vahingonkorvaushakemuksen tekoon (pdf)

Täytä korvaushakemuslomake

Lähetä lomake suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)