Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun

Sinulla on oikeus kertoa meille, jos olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai palveluun.

Voit antaa palautetta hoidostasi tai saamastasi palvelusta kaupungin palautejärjestelmän kautta.

Saat palautteesi henkilökohtaisen vastauksen, jos kirjaudut pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Anna palautetta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimi näin, kun olet tyytymätön hoitoon tai palveluun

 1. Selvitä asiaa hoitoa tai palvelua antaneiden henkilöiden tai heidän esihenkilöidensä kanssa

  Terveydenhoitoon liittyvässä asiassa lähetä viesti Maisan kautta tai soita sinua hoitaneeseen yksikköön. Sosiaalipalveluun liittyvässä asiassa ota yhteyttä siihen palvelupisteeseen, jossa asioit.

 2. Jos olet edelleen tyytymätön, tee muistutus

  Jos olet jo käynyt asian läpi sinua hoitaneen yksikön kanssa ja olet edelleen tyytymätön, tee muistutus hoitoyksikkösi tai palvelupisteesi johdolle. Saat vastauksen noin kuukaudessa.

 3. Jos olet edelleen tyytymätön tai epäilet hoitovirhettä

  Jos olet palautetta annettuasi ja muistutuksen tehtyäsi edelleen tyytymätön tai epäilet hoitovirhettä tai haet rahallista korvausta, katso vaihtoehdot alla olevasta listasta.

  Jos olet epävarma, miten sinun pitäisi toimia, voit ottaa yhteyttä sosiaali- ja potilasasiamieheen. Hän auttaa sinua valitsemaan oikean tavan osoittaa tyytymättömyytesi. Voit kysyä neuvoa kaikissa tilanteissa ja kohdissa, kun olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai palveluun. Sosiaali- ja potilasasiamies vastaa viestiisi viikon kuluessa.

  Siirry sosiaali- ja potilasasiamiehen sivulle

Tavat tyytymättömyyden osoittamiseen

Muistutuksella voit kertoa tyytymättömyydestä hoitopaikkasi tai palvelupisteesi johdolle. Muistutus on potilas- ja asiakaslaeissa määritelty menettelytapa.

Tee muistutus kirjallisena omin sanoin, erityisestä syystä muistutuksen voi tehdä myös suullisesti. Hoitopaikkasi tai palvelupisteesi johto vastaa kirjallisesti noin kuukaudessa. Jos muistutus vaatii laajempia selvityksiä, sen käsittely voi kestää 1–2 kuukautta.

Saat muistutukseesi perustellun vastauksen, jossa selviää, miten asiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on johtanut sekä neuvotaan, miten voit viedä asiaa tarvittaessa eteenpäin.

Voit tehdä muistutuksen myös läheisesi puolesta. Ennen kuin teet muistutuksen, suosittelemme, että selvität asiaa hoitoa tai palvelua antaneiden henkilöiden tai heidän esihenkilöidensä kanssa.

Sosiaali- ja potilasasiamies avustaa sinua tarvittaessa muistutuksen tekemisessä. Muistutuksen tekeminen ei estä sinua tekemästä kantelua valvovalle viranomaiselle.

Täytä muistutuslomake ja lähetä se suojatun sähköpostin liitteenä kaupungin kirjaamoon. Voit myös tulostaa ja täyttää lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Täytä muistutuslomake

Lähetä muistutuslomake suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos epäilet, että saamassasi hoidossa tai palvelussa on tapahtunut virhe tai laiminlyönti, voit tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Voit tehdä kantelun myös toisen henkilön puolesta. 

Valvovia viranomaisia ovat:

 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
 • sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
 • eduskunnan oikeusasiamies 
 • oikeuskansleri.

Kantelun käsittelee useimmiten aluehallintovirasto. Jos epäilet, että hoitovirhe on johtanut omaisesi kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen, tee kantelu Valviraan.

Kantelulla ei voida muuttaa hoitopäätöstä tai viranomaisten päätöksiä. Jos epäilet, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voit kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Sosiaali- ja potilasasiamies neuvoo sinua tarvittaessa, jos harkitset kantelun tekemistä. Ennen kuin teet kantelun, suosittelemme, että selvität asiaa hoitoa tai palvelua antaneiden henkilöiden kanssa tai teet muistuksen. 

Lue lisää kantelusta

Kantelu aluehallintovirastolle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Muistutus tai kantelu sosiaali- tai terveydenhuollossa Valviraan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kantelu oikeuskanslerille(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit hakea rahallista korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta, jos epäilet, että hoitosi yhteydessä on tapahtunut potilasvahinko.

Potilasvahingolla tarkoitetaan esimerkiksi hoitovahinkoa, kuten leikkauksen jälkeistä komplikaatiota, jonka kokenut ammattihenkilö olisi voinut välttää. Potilasvahinko voi olla myös esimerkiksi hoidon yhteydessä alkanut infektio tai viallisen hoitolaitteen aiheuttama henkilövahinko. 

Voit hakea vahingonkorvausta pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon vahingosta tai sinun olisi pitänyt tietää siitä. 

Voit tehdä potilasvahinkoilmoituksen myös omaisesi puolesta.

Lue lisää potilasvahinkoilmoituksesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Voit hakea muutosta sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Tarkemmat muutoksenhakuohjeet ovat saamasi päätöksen liitteenä. Toimita oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen ja joissain tapauksissa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asiakkaan asema ja oikeudet sosiaalihuollossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Jos Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijä on aiheuttanut sinulle tai omaisellesi vahinkoa toimiessaan työtehtävässään, voit hakea vahingonkorvausta kaupungilta. Korvattavia vahinkoja ovat ensisijaisesti esinevahingot. Täytä korvaushakemus ja lähetä se suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon. Voit myös tulostaa ja täyttää lomakkeen ja viedä sen Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Täytä korvaushakemuslomake

Lähetä lomake suojatun sähköpostin liitteenä kirjaamoon(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)