Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten tässä verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Verkkopalvelusta vastaa Helsingin kaupunki.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Hel.fi-palvelun saavutettavuuden tila

Verkkosivusto täyttää lain asettamat saavutettavuusvaatimukset WCAG 2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö, havaitut puutteet

Alla mainittu sisältö ei täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Linkkien nimeäminen

 • Joillakin sivuilla on linkkejä, joiden kuvaus on keskenään sama, mutta jotka vievät eri osoitteisiin. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus).
 • Joidenkin linkkien ja painikkeiden teksti ei ole riittävän kuvaava (WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput).

Toimipisteiden haku

 • Toimipistehaun tuloksissa voi olla tarjolla ”Näytä lisää” –painike. Painikkeen aktivoinnin jälkeen tuloslistaus kasvaa ja painike katoaa, mutta selaimen kohdistus ei siirry oikein uusien tulosten alkuun. (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys).
 • Toimipistehaun suoritus voi esittää latausanimaation, kun haku kestää pidempään. Avustavalle teknologialle ei välitetä tietoa, että lataustila on käynnissä ja tuloksia ei ole vielä tuotettu. (WCAG 4.1.3 tilasta kertovat viestit).

Karttaupotteet

Palvelussa on karttaupotteita, jotka eivät ole saavutettavia. Upotteet on tarkoitus jatkossa piilottaa avustavalta teknologialta, koska niiden tarjoama tieto on saatavilla myös saavutettavassa muodossa. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi), WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, WCAG 2.1.1 Näppäimistö, WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).

Hakusivu

 • Sivuston hakutoiminto aktivoituu, kun käyttäjä on valinnut hakusanan tai muuttanut suodatusasetuksia. (WCAG 3.2.2 Syöte).
 • Sivustolla on vieraskielisiä tekstejä, joille ei ole annettu lang-attribuuttia tai joita ei ole käännetty sivun kieltä vastaavalle kielelle (WCAG 3.1.2 Osien kieli).
 • Hakutulossivun rakennetta ei ole merkitty teknisesti. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Hakutulosten sivutuskomponentin nykyistä sivua ei ole ilmaistu teknisesti. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Joissain kohdistettavissa elementeissä on puutteellisia nimi ja roolitietoja. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo).
 • Hakutulossivun sivutustoiminto ei ilmoita automaattisesti uuden sivun lataamisesta. (WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit).
 • Joillain sivuston painikkeilla ei ole näkyvää kohdistusta. (WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus).
 • Hakutuloksien linkkiteksti on pitkä, sillä linkkiteksti sisältää kortin koko sisällön. Linkkitekstistä voi olla vaikea hahmottaa, minne linkki johtaa. (WCAG2.4.6 Otsikot ja nimilaput).
 • Hakutuloksen yhteydessä olevia murupolkuja ja kategorioita ei ole erotettu teknisesti tavallisista tekstikappaleista (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet).
 • Hakutulossivulle asetettu kieli ei vastaa sivun kieltä. (WCAG 3.1.1 Sivun kieli).

Taulukot

 • Joitain sivustolla esiintyviä taulukoita ei voi vierittää näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö).

Muut

 • Osalla toimipisteiden sivuja (päiväkodit, koulut, lukiot) on toimipisteen nimi eri kielellä, kuin sivun kieli. Avustavalle teknologialle voi välittyä väärällä kielellä oleva saavutettava nimi. (WCAG 3.1.2 Osien kieli).

Puutteiden korjaus

Havaittuja saavutettavuuspuutteita pyritään korjaamaan jatkuvasti. Tässä selosteessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden listausta päivitetään sen mukaan, kun puutteita saadaan korjattua. 

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Palvelussa on karttoja, jotka eivät ole kaikille käyttäjille saavutettavia. Laki ei vaadi karttasisällöiltä saavutettavuutta, mutta olennainen opastava sisältö on kerrottava esimerkiksi kirjoitettuna tekstinä.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Anna palautetta tällä verkkolomakkeella (palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

Palautekanavan kautta voit myös pyytää saavutettavaan muotoon muokattuja tietoja Hel.fi-sivuston sisällöstä.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli  et koe saavasi sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voit pyytää tietoja palautelomakkeella palautteet.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)
saavutettavuus@avi.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Hel.fi-sivuston saavutettavuusselosteesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian viestinnän sisällöntuotantoyksikkö. Seloste on laadittu 28.10.2022.