Hyppää pääsisältöön

Maksut

Osa sosiaali- ja terveyspalveluistamme on maksullisia. Perimme maksuja myös peruuttamatta jättäneistä käynneistä.

Tällä sivulla

Maksumme ovat kahdenlaisia:

 1. Tasamaksut ovat samansuuruisia kaikille. Tasamaksu on esimerkiksi lääkärillä käynnistä perittävä poliklinikkamaksu.
 2. Tulosidonnaiset maksut määräytyvät maksukyvyn mukaan. Ne perustuvat sinun tai sinun ja puolisosi yhteenlaskettuihin tuloihin. Tulosidonnaisia maksuja peritään esimerkiksi pitkäaikaisesta palveluasumisesta tai säännöllisestä kotihoidosta.

Terveydenhoidon maksut

Maksu Hinta Huom.
Vastaanotto terveysasemalla 0 € Käyntisi lääkärin, hoitajan tai muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla terveysasemalla on maksuton.
Peruuttamaton käynti 50,80 € Käyttämättä tai peruuttamatta jääneen käyntiajan maksun perimme yli 18-vuotiailta.
Maksu lääkärintodistuksesta

19,40 €
33,00 €
40,30 €

Maksun suuruus riippuu todistuksen tai lausunnon laadusta.  Emme peri maksuja hoitoon liittyvistä lääkärintodistuksista.
Ajokorttitodistus 48,50 €  
Rokotus 0 € Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ovat maksuttomia.
Tartuntatautien hoito 0 € Yleisvaarallisten tartuntatautien hoito ja lääkkeet ovat maksuttomia. Ilmoitettavan sekä valvottavan tartuntataudin lääkkeet ovat maksuttomia.
Lääkärin kotikäynti tilapäisen kotihoidon asiakkaille 15 €  

 

Sulje

Maksu Hinta Huom.
Käynti hammaslääkärillä 10,40 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Käynti suuhygienistillä 8,10 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Käynti erikoishammaslääkärillä 15,20 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Peruuttamaton käynti 50,80 € Käyttämättä tai peruuttamatta jääneen käyntiajan maksun perimme yli 18-vuotiailta.
Suun ja hampaiston suppea tutkimus 6,70 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Suun ja hampaiston perustutkimus 15,00 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Suun ja hampaiston laaja tutkimus 29,80 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Toimenpidemaksu ehkäisevästä hoidosta 6,70 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Puudutus 6,70 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Röntgenkuvaus 6,70–15,00 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Hampaan paikkaus 15,00–43,60 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Hammaskiven poisto 7,60–43,60 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Hampaan poisto 15,00–29,80 € Palvelu on maksuton alle 18-vuotiaille.
Hammaslääkärin kotikäynti tilapäisen kotihoidon asiakkaille 15,00 €  

 

Sulje

Maksu Hinta Huom.
Tilapäinen kotihoito tai kotisairaalahoito 9,50 € / hoitohenkilökunnan kotikäynti Perimme maksun korkeintaan kahdelta käynniltä vuorokaudessa. Jos kotihoidon tarpeesi jatkuu yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta ja käyntejä on vähintään kerran viikossa, perimme jatkuvan kotona annettavan hoidon kuukausimaksun.
Hoitopäivämaksu 38,80 € Peritään tulo-, sairaalassaolo- ja lähtöpäiviltä.
Lähtöpäivältä emme peri maksua, jos hoito jatkuu samana päivänä toisessa laitoksessa. Jos lähdet sairaalasta tulopäivänä, hoitopäivämaksu peritään.
Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 17,90 €  
Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa psykiatrisessa laitoshoidossa 17,90 € Emme peri maksua mielenterveyslain mukaisen tarkkailun ajalta, ellei henkilöä tarkkailun perusteella määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon.
Psykiatrian avohoitokäynti 0 €  
Peruuttamaton käynti 50,80 € Käyttämättä tai peruuttamatta jääneen käyntiajan maksun perimme yli 18-vuotiailta.
Päivä- ja yöhoidon maksu 17,90 € Peritään, jos potilas on hoidossa vain yöllä tai päivällä.
Poliklinikkamaksu 32,70 € Ei peritä psykiatrian poliklinikalla.
Ei peritä myöskään, jos potilas otetaan sairaalaan poliklinikkakäyntipäivänä, rintamaveteraaneilta, sotainvalideilta tai alle 18-vuotiailta.
Alle 18-vuotiailta perittävät maksut   Jos alle 18-vuotiaalle on kertynyt kalenterivuoden aikana hoitopäiviä yli seitsemän, emme peri hoitopäivämaksua, päivä- tai yöhoidon maksua tai kuntoutushoidon maksua. Sinun tulee esittää selvitys hoitopäivistä sairaalalle.

 

Sulje

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia. Yli 18-vuotiaat ulkokuntalaiset opiskelijat maksavat poliklinikkamaksun jokaisesta käynnistä lääkärillä.

Yli 18-vuotiailta perimme peruuttamatta jääneestä ajanvarauskäynnistä 50,80 euron maksun.

Sulje

Maksu Hinta Huom.
Sarjahoidon maksu 9,00 € / hoitokerta Peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuoden aikana. Emme peri maksua alle 18-vuotiailta.
Fysioterapia 9,00 € / hoitokerta  
Kuntoutushoito ja apuvälineet 13,40 € / hoitopäivä

Maksu peritään erilliseen päätökseen perustuvasta vammaisen potilaan laitoskuntoutusjaksosta.

Hoitoon liittyvät apuvälineet, niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto ovat maksuttomia. Maksullisia apuvälineet ovat silloin, jos tarve aiheutuu tapaturmavakuutuslakien, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain tai potilasvahinkolain perusteella korvattavasta vahingosta tai ammattitaudista.

 

Sulje

Senioripalveluiden maksut

Maksu Hinta Huom.
Hoitohenkilökunnan kotikäynti tilapäisessä kotihoidossa 9,50 € Maksu peritään korkeintaan kahdelta käynniltä vuorokaudessa. Jos kotihoidon tarve jatkuu yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta ja käyntejä on vähintään kerran viikossa, peritään asiakkaalta jatkuvan kotona annettavan hoidon kuukausimaksu.
Saunotus 7,30 €  

Jatkuva ja säännöllinen kotihoito

Maksua peritään tulorajan ylittävältä osuudelta. Kuukausituloina otetaan huomioon kotihoidon asiakkaan kaikki veronalaiset jatkuvat ja vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida verovapaita sosiaalietuuksia.

Kotihoidon asiakasmaksulaskuri

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon tulorajat perhekoon mukaan
Perheen koko, henkilöä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa / kk 598 1103 1731 2140 2591 2976

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksu lasketaan alla olevan maksuprosenttitaulukon mukaan.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksujen maksuprosenttitaulukko
Palvelutunnit / kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 4 4 4 4 4 4
5–8 tuntia 8 7 6 6 6 6
9–12 tuntia 12 10 9 9 9 8
13–16 tuntia 16 12 11 11 10 9
17–20 tuntia 20 16 14 12 10 9
21–24 tuntia 22 18 16 12 10 9
25–28 tuntia 24 20 16 12 10 9
29–32 tuntia 26 20 16 12 10 9
33–36 tuntia 28 20 16 12 10 9
37–40 tuntia 30 20 16 12 10 9
41 tuntia tai enemmän 35 20 16 12 10 9
Esimerkki jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksuista

Asiakkaan bruttotulot ovat 1500 euroa kuukaudessa. Asiakas asuu yksin ja saa kotihoidon palvelua 15 tuntia kuukaudessa. Maksuprosentti on tällöin 16.

Asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: (1500–598) x 0,16 = 144,32
Asiakasmaksu on tällöin 144,32 euroa kuukaudessa.

Laskukaava: (bruttotulot–tuloraja) x maksuprosentti/100

Lisätietoa muutoksesta voit kysyä omalta kotihoidon työntekijältäsi tai asiakasmaksupäätöksen tehneeltä taloussihteeriltä, jonka yhteystiedot löydät saamastasi maksupäätöksestä.

Säännöllisen kotihoidon enimmäismaksut
Palvelutunnit / kk Enimmäismaksut euroa / kk
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
41 tuntia tai enemmän 4906,10

Enimmäismaksuja käytetään silloin, jos asiakas ei ilmoita tulojaan tai asiakkaalla on suuret tulot.

Jatkuvien ja säännöllisten kotona annettavien palveluiden asiakasmaksujen enimmäismääristä päätti sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2021 alkaen.

Sulje

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksu on 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausitulosta, joista on ensin vähennetty esimerkiksi lääkekustannukset. Jos asiakkaalla on suuremmat tulot kuin puolisollaan, puolison tulot otetaan huomioon asiakasmaksua määriteltäessä. Tällöin hoitomaksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Jos asiakkaalla on pienemmät tulot kuin puolisollaan, puolison tuloja ei oteta huomioon asiakasmaksua määriteltäessä.

Jos asiakasmaksu lasketaan puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, kotiin jäävä puoliso saa pitää toimeentulotuen perusosaa vastaavan summan. Asiakkaan käyttöön jää aina vähintään 167 euroa käyttövaraa.

Lääkekustannusten ilmoittaminen

Ilmoita lääkekustannukset niistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, joista et saa Kela-korvausta. Lääkekustannuksista ilmoitetaan lomakkeella.

Täytä Lääkevähennyksen huomioiminen tehostetussa palveluasumisessa -lomake (pdf)

Lähetä täytetty lomake liitteineen postissa lomakkeelta löytyvään osoitteeseen.

Lääkekustannukset huomioidaan niistä lääkkeistä, jotka lääkäri on arvioinut tarpeellisiksi. Tämän vuoksi sinun pitää lähettää meille reseptit tai apteekin lääkelista kolmelta viime kuukaudelta.

Jos sinulla ei ole reseptejä tai apteekin lääkelistaa, tarvitset erillisen lääkärin tai hoitajan lausunnon. Lausunto annetaan lomakkeen toisella sivulla kohdassa 3.

Lääkkeet, joista saat Kela-korvausta, otetaan automaattisesti huomioon asiakasmaksussa. Älä ilmoita lomakkeella Kela-korvattavia lääkkeitä.

Sulje

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu on 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausitulosta, joista on ensin vähennetty esimerkiksi lääkekustannukset. Jos asiakkaalla on suuremmat tulot kuin puolisollaan, puolison tulot otetaan huomioon asiakasmaksua määriteltäessä. Tällöin hoitomaksu on 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista nettotuloista. Jos asiakkaalla on pienemmät tulot kuin puolisollaan, puolison tuloja ei oteta huomioon asiakasmaksua määriteltäessä.

Jos asiakasmaksu lasketaan puolisoiden yhteenlaskettujen tulojen perusteella, kotiin jäävä puoliso saa pitää toimeentulotuen perusosaa vastaavan summan. Asiakkaan käyttöön jää aina vähintään 112 euroa käyttövaraa.

Sulje

Omaishoitajan vapaan aikainen laitoshoito maksaa 11,40 euroa vuorokaudelta.

Sulje

Lasten ja perheiden palveluiden maksut

Neuvolan palvelut ovat maksuttomia. Käyttämättä tai peruuttamatta jääneestä käyntiajasta perimme 50,80 euron maksun yli 18-vuotiailta.

Sulje

Lyhytaikainen lapsiperheiden kotipalvelu

Lyhytaikaisesta lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käyntiperusteinen maksu, joka nousee käynnin pituuden mukaan asteittain. Perimme maksun jokaisesta käynnistä erikseen, kuitenkin vain kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.

Lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun maksut
Käynnin kesto Asiakasmaksu
Alle 3 tuntia 9,5 €
3–6 tuntia 13,5 €
Yli 6 tuntia 19 €

 Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan kaikki veronalaiset jatkuvat ja vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida verovapaita sosiaalietuuksia.

Kuukausituloina huomioidaan:

 • opintoraha
 • aikuiskoulutustuki
 • lasten kotihoidon tuki
 • opintojen johdosta suoritettavat jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja muut vastaavat avustukset
Jatkuvan ja säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun tulorajat perhekoon mukaan
Perheen koko, henkilöä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa / kk 598 1103 1731 2140 2591 2976

 Asiakasmaksu lasketaan alla olevan maksuprosenttitaulukon mukaan. 

Jatkuvan ja säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun maksujen maksuprosenttitaulukko
Palvelutunnit / kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 1 1 1 1 1 1
5–8 tuntia 2 2 2 2 2 2
9–12 tuntia 3 3 3 3 3 3
13–16 tuntia 4 4 4 4 4 4
17–20 tuntia 5 5 5 5 5 5
21–24 tuntia 6 6 6 6 6 6
25–28 tuntia 7 7 7 7 7 7
29–32 tuntia 8 8 8 8 8 8
33–36 tuntia 9 9 9 9 9 9
37–40 tuntia 10 10 10 10 10 10
41 tuntia tai enemmän 11 11 11 11 11 11

Esimerkki jatkuvan ja säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun maksuista

Asiakkaan ja hänen puolisonsa bruttotulot ovat yhteensä 2500 euroa kuukaudessa. Asiakkaan perheeseen kuuluu neljä henkilöä ja hän saa palvelua 10 tuntia kuukaudessa. Maksuprosentti on tällöin 3.

Asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: (2500–2140) x 0,03 = 10,8
Asiakasmaksu on tällöin 10,80 euroa kuukaudessa.

Laskukaava: (bruttotulot–tuloraja) x maksuprosentti/100

Jatkuvan ja säännöllisen lapsiperheiden kotipalvelun enimmäismaksut
Palvelutunnit / kk Enimmäismaksut euroa / kk
0–4 119,66
5–8 538,47
9–12 1017,12
13–16 1495,76
17–20 1974,40
21–24 2453,05
25–28 2931,69
29–32 3410,33
33–36 3888,98
37–40 4367,62
41 tuntia tai enemmän 4906,10

Enimmäismaksuja käytetään silloin, jos asiakas ei ilmoita tulojaan tai asiakkaalla on suuret tulot.

Jatkuvien ja säännöllisten kotona annettavien palveluiden asiakasmaksujen enimmäismääristä päätti sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2021 alkaen.

Sulje

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden maksut

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja tuetun asumisen asiakasmaksu perustuu bruttotuloihisi. Sinulle ei määritetä enää erikseen minimikäyttövaraa.

Asiakasmaksu riippuu palvelutuntien määrästä, perhekoosta ja maksukyvystäsi. Maksu peritään tulorajan ylittävältä osuudelta.

Asiakasmaksuun ei sisälly asumiskustannuksia tai aterioita. Aterioista, turvapalveluista ja muista tukipalveluista maksat erikseen.

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja tuetun asumisen  tulorajat perhekoon mukaan
Perheen koko, henkilöä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa / kk 598 1103 1731 2140 2591 2976

 Asiakasmaksu lasketaan alla olevan maksuprosenttitaulukon mukaan. 

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja tuetun asumisen maksujen maksuprosenttitaulukko
Palvelutunnit / kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 4 4 4 4 4 4
5–8 tuntia 8 7 6 6 6 6
9–12 tuntia 12 10 9 9 9 8
13–16 tuntia 16 12 11 11 10 9
17–20 tuntia 20 16 14 12 10 9
21–24 tuntia 22 18 16 12 10 9
25–28 tuntia 24 20 16 12 10 9
29–32 tuntia 26 20 16 12 10 9
33–36 tuntia 28 20 16 12 10 9
37–40 tuntia 30 20 16 12 10 9
41 tuntia tai enemmän 35 20 16 12 10 9

Esimerkki pitkäaikaisen palveluasumisen ja tuetun asumisen maksuista

Asiakkaan bruttotulot ovat 1500 euroa kuukaudessa. Asiakas asuu yksin ja saa palvelua 10 tuntia kuukaudessa. Maksuprosentti on tällöin 12.

Asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: (1500–598) x 0,12 = 108,24
Asiakasmaksu on tällöin 108,24 euroa kuukaudessa.

Laskukaava: (bruttotulot–tuloraja) x maksuprosentti/100

Sulje

Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Jos koet, että sinulla ei ole varaa maksaa asiakasmaksua, voit hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä. Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen perustuu asiakasmaksulakiin.

Yleensä asiakasmaksua alennetaan sosiaalipalveluiden tulosidonnaisista maksuista. Näitä ovat esimerkiksi säännöllinen kotihoito tai pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen. Emme alenna terveydenhuollon tasamaksuja, kuten hammashoidon maksuja tai poliklinikkamaksuja.

Voit hakea asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä sosiaalihuollon tulosidonnaisiin sekä tasasuuruisiin asiakasmaksuihin.

Sosiaalihuollon tulosidonnaiset asiakasmaksut

 • säännölliset kotona annettavat palvelut (säännöllinen kotihoito tai säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu)
 • pitkäaikaiset asumispalvelut (tehostettu palveluasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • pitkäaikainen perhehoito.

Sosiaalihuollon tasasuuruiset asiakasmaksut

 • tilapäiset kotona annettavat palvelut (lapsiperheiden kotipalvelu)
 • tukipalvelut (siivous-, ateria-, saunotuspalvelu)
 • lyhytaikaiset asumispalvelut (palveluasuminen, tilapäinen asuminen)
 • lyhytaikainen laitoshoito

Jos haluat hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä ikäihmisten lyhytaikaisiin hoitojaksojen tai päivätoiminnan asiakasmaksuihin liittyen, ole yhteydessä omatyöntekijään.

Sulje

Hae asiakasmaksun alentamista sähköisellä hakemuksella asiakasmaksut -yksikölle.

Tee sähköinen hakemus

Vapaamuotoinen hakemus

Vaihtoehtoisesti voit tehdä vapaamuotoisen hakemuksen ja toimittaa sen sekä menotositteet (esim. kuitit ja tiliotteet) asiakasmaksut -yksikköön. Voit hakea maksun alentamista tai perimättä jättämistä enintään 12 kuukauden ajalle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee käydä ilmi:

 • Mitä maksua alentaminen koskee?
 • Mille ajalle tai mistä lähtien haet maksun alentamista tai perimättä jättämistä?
 • Perustelusi sille, miksi haet maksun alentamista tai perimättä jättämistä.

Allekirjoita hakemus ja liitä hakemukseesi kopiot omista ja puolisosi huomioitavista menoista kahden viime kuukauden ajalta.

Maksun alentamisessa ja perimättä jättämisessä huomioitavat menot
 • vuokra / yhtiövastike
 • sähkö
 • vesimaksu
 • asuntolainan korot
 • opintolainan korot
 • auton ostoon liittyvät korot, jos auton hankintaan on myönnetty tukea vammaispalvelulain perusteella
 • lisäverot (ko. kuukaudelle)
 • kotihoidon tukipalvelumaksut ja päivätoimintamaksu
 • turvapuhelin
 • elatusapu
 • ulosoton tai velkajärjestelyn maksupäätös tai maksusuunnitelma
 • pitkäaikaiset reseptilääkkeet (määrätty 3 kuukaudeksi tai yli). Liitteeksi asiakkaan tulee esittää reseptit ja kuitit pitkäaikaisista lääkkeistä. Lääkekustannuksia huomioidaan enintään vuotuisen lääkekaton verran.
 • peruskotivakuutus. Liitteeksi viimeisin lasku.

Päätämme maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä pääsääntöisesti sen kuukauden alusta lähtien, kun jätit hakemuksesi.

Maksukykysi lasketaan siten, että tuloistasi vähennetään menot.

Sulje

Tyytymättömyys asiakasmaksuun

Sinulla on oikeus hakea oikaisua terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tasamaksuihin, jotka peritään kaikilta asiakkailta saman suuruisina. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi hammashoidon maksut, sairaalan tai hoitolaitoksen hoitopäivämaksut, poliklinikkamaksut ja maksulliset vastaanottokäynnit.

Jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tulosidonnaiseen maksuun, voit hakea oikaisua maksupäätökseen. Olet saanut oikaisuvaatimusohjeet päätöksen yhteydessä.

Tee oikaisuvaatimus laskusta 30 päivän aikana siitä, kun sait laskun.

Oikaisuvaatimus on vapaamuotoinen kirje, jossa on

 • perustelut, miksi vaadit oikaisua tai muutosta laskuun ja miten haluat, että lasku oikaistaan
 • laskun tiedot (laskunumero, maksajan etunimet ja sukunimi)
 • kopio laskusta, jos mahdollista
 • omat yhteystietosi.

Oikaisuvaatimus tehdään sosiaali- ja terveystoimen yksilöasiain jaostolle. Lähetä oikaisuvaatimus Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lähetä oikaisuvaatimus suojatulla sähköpostilla

Voit lähettää oikaisuvaatimuksen myös postitse tai tuoda sen itse Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Siirry Helsingin kaupungin kirjaamon sivulle

Sulje

Jos olet saanut virheellisen laskun, lasku korjataan. Lasku voi olla virheellinen esimerkiksi siten, että siinä on väärä hoitoaika. Lasku korjataan vastaamaan saamaasi palvelua.

Ota yhteyttä siihen toimipisteeseen, josta sait hoitoa tai palvelua. Voit myös ottaa yhteyttä taloushallintopalveluun.

Siirry taloushallintopalvelun verkkosivulle

Sulje

Maksu peruuttamattomasta käynnistä eli sakkomaksu

Jos et tule varaamallesi ajalle, sinulta peritään 50,80 euron maksu peruuttamatta jääneestä käynnistä. Maksu peritään yli 18-vuotiailta.

Maksu peritään, jos et peru aikaasi:  

 • terveysasemilla
 • neuvoloissa
 • hammashoitoloissa
 • fysioterapiassa ja toimintaterapiassa
 • jalkaterapiassa
 • ravitsemusterapiassa
 • sisätautien poliklinikoilla
 • psykiatrian poliklinikoilla
 • geriatrian poliklinikalla
 • kouluterveydenhuollossa ja opiskeluterveydenhuollossa.

Peruuttamatta jääneen käynnin maksu peritään myös etävastaanotoista edellä mainituissa palveluissa.

Sinulta ei peritä maksua peruuttamatta jääneestä käynnistä, jos maksun periminen on kohtuutonta tai jos peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy. Maksua ei peritä myöskään, jos emme ole ilmoittaneet sinulle peruuttamatta jääneestä käynnistä perittävästä maksusta emmekä ole antaneet ohjeita ajan tai paikan perumiseen.

Jos haluat kiistää saamasi sakkomaksun, ole yhteydessä siihen paikkaan, jonne sinulla oli aika varattuna. 

Lomake aukeaa uuteen välilehteen.

Täytä Peruuttamattomasta vastaanottoajasta määrätyn maksun peruminen -lomake (pdf)

Voit täyttää lomakkeen yhdessä sen toimipisteen kanssa, josta sinulla oli aika varattuna tai viedä lomakkeen itse täytettynä toimipisteeseen.

Sakkomaksun perimättä jättämisestä päättää asiakasmaksupäällikkö.

Sulje