Räknare för klientavgiften för hemservicen för barnfamiljer

Med hjälp av räknaren kan du bedöma hur mycket din familj skulle betala för kontinuerlig och regelbunden hemservice. Avgiften påverkas av familjens storlek, familjens inkomster och antalet servicetimmar.

Beräkna uppskattning för hemservicens kundavgift