Toivo-tjänsterna

Toivo-tjänsterna är avsedda för ungdomar i åldern 12-17 år i öppenvård eller vård utom hemmet, för att stabilisera deras livssituation och motivera till förändring. 

I Toivo-tjänsterna handleder och stöder vi över 12-åriga unga med deras uppväxt, rehabilitering och välmående. Tjänsten är tidsbunden och varar vanligtvis i 6-12 månader, i vissa fall 18 månader. 

Målgruppen är unga i öppenvård eller vård utom hemmet som har allvarliga problem med brottslighet, droger eller beteendeproblem. Vår tjänst stöder också unga som återvänder hem efter en placering eller som har avtjänat ett fängelsestraff. 

En ung person som är klient hos Toivo-socialarbetet kan ansöka om Toivo-tjänsterna. Vi inleder alltid Toivo-tjänsterna med en individuell bedömning av varje ung persons behov av stöd. I Toivo-tjänsterna börjar man samarbeta med en Toivo-socialarbetare. 

Tjänsten bygger på att motivera den unga och hans eller hennes vårdnadshavare till förändring, att ge och ta emot stöd, stabilisera situationen och skräddarsydd rehabilitering. 

Utöver den unga personen själv deltar den ungas familj och nätverk i arbetet med Toivo-tjänsterna. 

Vilken nytta får en ung person av Toivo-tjänsterna?  

Vi jobbar i team, där en yrkesperson från Toivo-tjänsterna samarbetar med den ansvariga socialarbetaren och den unga, hans eller hennes familj och nätverk.  

Vi skräddarsyr stödet individuellt till varje ung person. Vi kan också stödja honom eller henne exempelvis under en häktning och ett fängelsestraff. Vår tjänst kan också tillämpas under samhällstjänst eller ungdomsstraff.  

Målet är att skapa en respektfull och trygg interaktion och förståelse för situationen och målen.  

Vi ger stöd för att hantera svåra livsskeden och lära sig effektiva emotionella färdigheter, interaktionsfärdigheter och lösningsmodeller. Vi fokuserar på att hitta styrkor och resurser och stärka den unga personens positiva självbild.  

Vi svarar på akuta kriser och bygger upp de nätverk som behövs genom samarbete med flera instanser.  

Vilka deltar i tjänsten?  

Vi strävar efter att i det gemensamma arbetet inkludera föräldrarna och de övriga nätverken i den ungas liv – skolan, vännerna och andra myndigheter.  

Ett team på 11 personer jobbar med Toivo-tjänsterna. Vi arbetar parvis och 9 av oss är handledare och 2 är sjukskötare. Den ledande handledaren är chef for teamet och klientarbetet.  

I vilka situationer kan en ung person få tillgång till Toivo-tjänsterna?  

När en ung person i åldern 12–17 har komplikationer i samband med brott, droger eller våldsamt beteende. Sådana är till exempel:  

  • återkommande brottsligt beteende och en nedåtgående spiral  
  • allvarliga beteendeproblem  
  • upprepad, allvarlig och/eller beroendeframkallande användning av droger
  • gängtillhörighet och radikalisering.  

Vi riktar våra tjänster till unga som vårdas utom hemmet när  

  • den unga redan deltar i Toivo-tjänsten och är i färd med att flytta till en långsiktig placering  
  • den unga återvänder hem.  

De flesta av de unga i vår Toivo-tjänst omfattas av öppenvården, en tredjedel vårdas utom hemmet.  

Det går inte att ansöka om Toivo-tjänster om den unga personen redan får någon annan rehabiliteringstjänst inom barnskyddets öppenvård, med undantag av ote-utbildning som stöd för skolgången.   

Serviceställen

Verksamhetsstället för Toivo-tjänster

Adress: Igelkottsgränden 5 K, 00800 Helsingfors