Verksamhetsstället för eftervård

Våra klienter är barn och ungdomar som har varit omhändertagna eller placerade utom hemmet i mer än sex månader, men omhändertagandet eller placeringe

Vid verksamhetsstället för socialt arbete inom barnskyddets eftervård hjälper vi med frågor såsom boende, utkomst, hälsa, studier, arbete och självständigt liv.

Den ansvariga socialarbetaren planerar tillsammans med barnet och den unga vilket stöd de behöver och gör upp en klientplan.

Barnet eller den unga kan själv kontakta oss för att inleda tjänsten.

Kontaktuppgifter :

Telefonnummer: 050 4950 750

Kontaktuppgifter

Sörnäs strandväg 33, 00500 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 50850, 00099 Helsingfors stad

Plats

Sörnäs strandväg 33, 00500 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)