Stödpersonsverksamhet

En frivillig stödperson är en trygg vuxen vän till ett barn eller en ung person i åldern 7-18 år.

Stödpersonsverksamheten är avsedd för barn och unga med behov av särskilt stöd eller som är barnskyddets klienter, och vars eget stödnätverk är begränsat. Stödmottagarna är barn och unga i åldern 7-18 år som behöver sällskap och stöd av en vuxen utanför familjen.

Tillsammans med stödpersonen kan barnet eller den unga få positiva upplevelser och erfarenheter av livet. Stödpersonen träffar vanligtvis barnet eller den unga personen två gånger i månaden i samband med fritidsaktiviteter.

De frivilliga stödpersonerna är lekmän, vuxna vänner till barn och unga, trygga vuxna som stödjer dem som behöver det, och erbjuder positiva upplevelser.

Vi utser stödpersoner på basis av en lämplighetsintervju och coachar dem för uppgiften. Vi hoppas att de kan förbinda sig långsiktigt till barnet eller den unga personen.

Du kan ansöka om en stödperson via din ansvariga socialarbetare. Stödpersonen och den som behöver stöd får ett gemensamt verksamhetsbidrag för mötena.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vill du bli stödperson?

Vill du ställa upp som frivillig stödperson för ett barn i Helsingfors? Kontakta oss så berättar vi mer! 

tukihenkilotoiminta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

09 310 43 112 (Link startar ett telefonsamtal)

09 310 43 794 (Link startar ett telefonsamtal)

Vill du hjälpa andra familjer?

Har du möjlighet att bli stödfamilj eller stödperson för ett barn eller en ung person eller är du intresserad av att vara mottagnings- eller fosterfamilj?

Läs hur du kan hjälpa andra