Återuppringningstjänsten är inte tillgänglig på Jourhjälpens telefonnummer 116 117 under tiden 29.2 kl. 22.00 - 1.3. kl. 6.45. Direkta samtal fungerar som vanligt. Detta beror på tekniska uppdateringar, vi beklagar olägenheten.

Stödpersonsverksamhet

En frivillig stödperson är en trygg vuxen vän till ett barn eller en ung person som är i åldern 7-17 år.

Barn och ungdomar kan få positiva erfarenheter och upplevelser tillsammans med stödpersonen. Stödpersonen träffar barnet vanligtvis två gånger i månaden för fritidsaktiviteter.

Tjänsten är avsedd för barn, ungdomar och familjer som har särskilda stödbehov eller som är klient hos barnskyddet och vars eget stödnätverk inte räcker till.

Vi utser stödpersoner utifrån en lämplighetsintervju och tränar dem för uppdraget.

Du kan diskutera om saken med din ansvariga socialarbetare och ansöka om tjänsten tillsammans, om du uppfyller kriterierna.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vill du hjälpa andra familjer?

Har du möjlighet att bli stödfamilj eller stödperson för ett barn eller en ung person eller är du intresserad av att vara mottagnings- eller fosterfamilj?

Läs hur du kan hjälpa andra