Berghälls familjecenter

Bild: Virpi Velin

Kontaktuppgifter

Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 6450, 00099 Helsingfors stad

Berghälls familjecenter är beläget i renoverade lokaler intill Berghälls ämbetshus, i lokalerna av Berghälls gamla hälsostation och rådgivningsbyrå. 

Vi har sammanställt Berghälls familjecenters omfattande tjänster för familjer från förebyggande tjänster till specialtjänster. Familjecentret ger din familj stöd enligt era behov.  

Tjänsterna på Berghälls familjecenter är avsedda för familjer som bor i stadsdelarna Berghäll, Vallgård och Hertonäs. 

Berghälls familjecenter betjänar också familjer som bor i Helsingfors södra och mellersta stordistrikt i många frågor kring social- och hälsovårdstjänster för barnfamiljer. Sådana tjänster omfattar till exempel socialhandledning för barnfamiljer, talterapi, fysio- och ergoterapi samt familjerådgivning. Södra stordistriktet omfattar delen av innerstaden söder och väster om Tölöviken och Långa bron samt Drumsö. 

I Berghälls familjecenter har vi också sammanställt centraliserade svenskspråkiga tjänster och terapeutiskt arbete för spädbarnsfamiljer. 

På Berghälls familjecenter tillhandahåller vi vid behov också andra familjecenters tjänster, såsom tjänster inom vuxensocialarbete samt missbrukar- och mentalvårdstjänster för vuxna. 

Vi tillhandahåller också hemservice. Vår hemservice omfattar bland annat hemservice för barnfamiljer och familjearbete för barnfamiljer. 

Centraliserade tjänster på svenska på Berghälls familjecenter 

När du vill få service på svenska, blir du automatiskt klient hos Berghälls familjecenter. Berghälls familjecenter ordnar följande tjänster för svenskspråkiga barnfamiljer i hela Helsingfors: 

 • bedömning av servicebehovet och stöd 
 • hemservice för barnfamiljer 
 • socialhandledning för barnfamiljer 
 • talterapi 
 • rådgivningsbyråns psykologtjänster 
 • fostrans- och familjerådgivning 
 • funktionshinderservice för barn och vuxna 
 • barnskyddets öppenvård 
 • familjearbete inom barnskyddet

Plats

Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

 • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
 • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
 • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • Vid servicepunkten finns en fast induktionsslinga.
 • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på samma plan som servicepunkten.