Social- och hälsovårdstjänster

På den här sidan hittar du de social- och hälsovårdstjänster som Helsingfors stad erbjuder.

Perhe neuvolassa
Mannen i metron.
Bild: Jussi Hellsten

Ska jag gå till en hälsovårdare eller läkare eller räcker egenvård?

Fyll i symtombedömningen i Omaolo var och när som helst. Då du fyllt i symtombedömningen får du pålitliga anvisningar för att sköta ditt besvär. 

Om ditt symtom kräver bedömning av en professionell, kan du skicka den symtombedömning du fyllt i till hälsostationen. Vi svarar dig till och med samma dag! 

Gå till Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Nainen katsoo puhelinta
Bild: Maija Astikainen

Börja använda Maisa!

Kontrollera laboratorieresultat, avboka mottagningstider och skicka meddelanden till hälsovårdare.

Allt detta och flera andra ärenden kan skötas via Maisa.

Ladda ner Maisa på din Android-apparat(Länk leder till extern tjänst)

Ladda ner Maisa på din iOS-apparat(Länk leder till extern tjänst)
 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/social-och-halsovardstjanster.