Klientrelation hos barnskyddet

Våra barnskyddstjänster kommer till undsättning när ett lättare stöd inte räcker till. Du kan bli klient hos barnskyddet genom en bedömning av servicebehovet.   

Vill du hjälpa andra familjer?

Har du möjlighet att bli stödfamilj eller stödperson för ett barn eller en ung person eller är du intresserad av att vara mottagnings- eller fosterfamilj?

Läs hur du kan hjälpa andra