Boende

Du som behöver hjälp i vardagen på grund av skada, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få tjänster till ditt hem av oss. Vi erbjuder olika lösningar såsom stödboende, serviceboende och kortvarigt boende för personer med funktionsnedsättning.  

Asukas selailee tietokonetta nojatuolissa.
Bild: Virpi Velin

Boende och vård som passar dig 

Vi hittar en lämplig lösning för ditt boende antingen bland våra egna verksamhetsställen eller som köptjänst. Vissa boendetjänster kan du också skaffa med servicesedlar. Även om du bor i en ägarbostad kan du få det stöd du behöver också där.