Mödrarådgivningen

På mödrarådgivningen får du träffa en hälsovårdare och läkare totalt cirka tolv gånger under din graviditet.

På mödrarådgivningen stöder vi den väntande moderns, fostrets och den nyföddas hälsa och välbefinnande. Vi hjälper föräldrarna att förbereda sig för förlossningen och föräldraskapet samt främjar och upprätthåller hela familjens hälsa och välbefinnande.

Under din graviditet erbjuder vi dig cirka tio besök hos en hälsovårdare och två besök hos en läkare. Antalet besök kan variera utifrån dina individuella behov. Ni kan i familjen bestämma vilka som följer med dig till besöken på mottagningen.

Under de hälsokontroller som hälsovårdaren gör följer vi med och kontrollerar ditt blodtryck, hemoglobinvärdet, vikten, eventuell svullnad och förekomsten av socker och protein i urinen samt fostrets läge, hjärtljud och rörelser. Vi diskuterar ditt och hela familjens välbefinnande och eventuella bekymmer.

Under läkarundersökningen utreder vi sjukdomar, medicineringar eller andra faktorer som kan påverka graviditeten. Extra läkarundersökningar är möjliga om du till exempel har en långvarig sjukdom.

Tjänsten är kostnadsfri.

Uträtta ärenden på webben

Maisa

Länken öppnas i en ny flik.

Fråga i chatten

Chatbotten Hester (Sotebotti Hester)

Öppet mån-fre 08-14

Ring

Rådgivningsbyråernas centraliserade betjäning och tidsbokning (Återuppringningstjänsten betjänar dig kl. 8-16)

Obs!

Under sommarperioden 17.6-11.8 rådgivningsbyråns chatt och telefonrådgivningen betjänar vardagar kl. 8-12.

Öppet mån-fre 08-14
Samtalets pris: normalt samtalspris

Besök på hälsovårdarens mottagning under graviditeten

Du kan boka tid till rådgivningsbyrån omedelbart efter att du har fått ett positivt graviditetstest. Under det första besöket diskuterar hälsovårdaren din hälsa och frågor som rör graviditeten med dig. 

Läs mer om det första besöket

Omfattande hälsokontroll, som även inkluderar en läkarundersökning. 

Vi diskuterar teman som rör det väntade barnets hälsa och hela familjens välbefinnande utifrån blanketten för förhandsuppgifter och resursblanketten. Du kan fylla i blanketterna i Maisa eller på plats på rådgivningsbyrån. 

Vi uppmanar dig att boka tid till familjecoachningen och fysioterapigruppen. 

Vi undersöker din och fostrets hälsa samt hela familjens välbefinnande. 

Vi hänvisar dig till sockerbelastningstestet, som görs i graviditetsveckorna 24–26. Vi mäter ditt hemoglobinvärde. 

När du har gjort en hälsokontroll på rådgivningsbyrån innan den artonde graviditetsveckan är slut får du ett intyg över graviditeten. Du behöver intyget för att ansöka om moderskapsunderstöd från FPA. Under det här besöket skapar vi ett graviditetsintyg i systemet Apotti och kan med ditt tillstånd vidarebefordra det till FPA. 

Om du inte är gift med barnets far när barnet föds eller om ni är ett kvinnligt par som får barn med hjälp av fertilitetsbehandling frågar vi om ni är villiga att erkänna föräldraskapet under graviditeten. Det är möjligt att erkänna föräldraskapet i graviditetsveckorna 30–32, om båda föräldrarna är närvarande på rådgivningsbyrån. 

Läs om erkännande av föräldraskap

Vi diskuterar din livssituation, ditt humör och eventuella bekymmer. 

Det här besöket är avsett för förstföderskor. 

Vi diskuterar bland annat amning, skötsel av babyn och vårdartiklar samt olika tjänster för barnfamiljer. 

Vid behov ger vi dig anti-D-immunoglobulinskydd. 

Läs mer om saken (Hälsobyn)(Länk leder till extern tjänst)

Under det här besöket tar vi emot erkännande av föräldraskap. Vi behöver båda föräldrarnas identitetsbevis för erkännandet av föräldraskapet. Läs mer om erkännande av föräldraskap under punkten Graviditetsveckorna 22–24. 

Under graviditetsveckorna 37–41 gör vi en hälsokontroll varannan vecka, om vi inte har kommit överens om annat tillsammans med dig och om inte förlossningen börjar tidigare.  

Vi diskuterar hur du mår och frågor som rör förlossningen. Vi mäter ditt hemoglobinvärde. 

När graviditeten har varat ungefär 10 dagar över den beräknade tiden kan du boka tid till mödrapolikliniken eller mottagningen för föderskor för en överburenhetskontroll. 

Läs mer om uppföljningen under slutet av graviditeten och igångsättning av förlossningen (HNS)(Länk leder till extern tjänst)

Besök på läkarmottagningen under graviditeten

Vi diskuterar hur den inledande fasen av graviditeten har gått och om du till exempel har kroniska sjukdomar eller medicineringar som kan påverka graviditeten. 

Vi kontrollerar sådant som rör förlossningen. 

Läkaren kan vid behov göra en gynekologisk undersökning, om du till exempel har haft sammandragningar. 

Ultraljudsundersökningar och screening av kromosomavvikelser

Du får en remiss till undersökningarna under det första besöket på rådgivningsbyrån. Undersökningarna är frivilliga och kostnadsfria för dig. 

Vid en ultraljudsundersökning under tidig graviditet ser man fostrets hjärtfrekvens, antalet foster och graviditetens längd. 

Läs mer om ultraljudsundersökning under tidig graviditet (HNS)(Länk leder till extern tjänst)

Under den strukturella ultraljudsundersökningen ser man fostrets uppbyggnad, fostrets storlek, mängden fostervatten och moderkakans placering. 

Läs mer om strukturell ultraljudsundersökning (HNS)(Länk leder till extern tjänst)

Screeningen av kromosomavvikelser (Downs syndrom och Edwards syndrom) görs med blodprov och ultraljudsundersökning. 

Läs mer om screening av kromosomavvikelser(HNS)(Länk leder till extern tjänst)

Efter förlossningen och efterkontroll

Om du är förstföderska kommer en hälsovårdare på hembesök till dig inom en vecka efter att du har kommit hem från förlossningssjukhuset. Omföderskor träffar vi på rådgivningsbyrån eller vid behov under ett hembesök. 

Vi diskuterar hur du och babyn mår samt dina upplevelser av graviditeten och förlossningen. Vi kontrollerar din fysiska återhämtning genom att bland annat undersöka hur livmodern har dragit ihop sig och bröstens hälsa. Vi tar bort stygnen eller hakar efter ett eventuellt kejsarsnitt. 

Vi undersöker babyn. Vi handleder dig i fråga om amningen och skötseln av babyn. Ni får anvisningar och rådgivning som passar er familj. 

Du får även en tid för babyns första besök på barnrådgivningen.

Efterkontrollen görs 5–12 veckor efter förlossningen. 

Vi diskuterar hur du och hela familjen mår. Vi kontrollerar din fysiska återhämtning efter förlossningen. Dessutom diskuterar vi ett passande preventivmedel för dig. 

Efterkontrollen sker på enheten för efterkontroll i Gräsviken, där det arbetar hälsovårdare och barnmorskor som är specialiserade på efterkontroller. Om du behöver en läkarundersökning görs efterkontrollen på din egen rådgivningsbyrå. Behovet av en läkarundersökning bedöms av en hälsovårdare. 

Serviceställen

20 serviceställen

Berghälls rådgivningsbyrå

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Degerö rådgivningsbyrå

Adress: Skoltået 2a, 00840 Helsingfors

Drumsö rådgivningsbyrå

Adress: Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors

Gräsvikens centraliserade rådgivningstjänst

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors

Haga rådgivningsbyrå

Adress: Knektvägen 5, 00400 Helsingfors

Jakobacka rådgivningsbyrå

Adress: Bergssidan 8, 00770 Helsingfors

Kampens rådgivningsbyrå

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Malmgårds rådgivningsbyrå

Adress: Löjtnantsvägen 12-14, 00410 Helsingfors

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/mödrarådgivningen.