Socialt arbete

Kontakta oss om du behöver stöd för boende, rörlighet eller andra vardagliga funktioner på grund av långvarig skada eller sjukdom.

Socialarbetet omfattar bland annat rådgivning, bedömning av servicebehovet, att göra klientplan samt beslutsfattande. Allt detta gör vi tillsammans med dig och dina närstående, och vid behov med andra proffs.

Du kan ansöka om funktionshinderservice via oss. Funktionshinderservice omfattar bland annat verksamhet dagtid, personlig assistans och boendetjänster.

Du anhåller om dessa tjänster med en blankett. Skicka ansökningsblanketten för funktionshinderservice till din enhet för socialt arbete.

Du som vill ha service på svenska, skicka din blankett till Berghälls ämbetshus.

Du får mer info om socialt arbete inom funktionshinderservicen och om ansökningen från vår rådgivning.

Tjänsten är gratis.

Vanliga frågor

Läs svaren på vanliga frågor nedan. Du ser svaren om du klickar på rubrikerna nedan. 

Man ansöker om funktionshinderservice på en blankett för ändamålet. Färdtjänst och stöd för närståendevård ansöks med separat blankett. 

Se här hur man ansöker om funktionshinderservice 

Du kan fråga om funktionshinderservicen av vår rådgivning. 

Se funktionshinderservicens kontaktuppgifter 

Fråga om färdtjänst av färdtjänstens socialhandledaren:

Byråsekreteraren betjänar dig vardagar, också frågor om resekort, kl. 8.15 - 16 på numret 

09 3104 4817(Link startar ett telefonsamtal)

Transporterna beställs från Helsingfors Resetjänsts central. 

Se Kontaktuppgifter till Helsingfors Resetjänst (Länk leder till extern tjänst)

Om du vill ha info om stödet för närståendevård ska du kontakta en socialhandledare.

Du som ännu inte är klient kan fråga funktionshinderservicens rådgivning. 

Se funktionshinderservicens kontaktuppgifter 

Du som redan är klient, kontakta socialarbetaren vars kontaktuppgifter du har fått med servicebeslutet. 

Serviceställen

Berghälls ämbetshus, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Södra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors

Västra och norra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Nedre Malms torg 2, 5 och 7. vån., 00700 Helsingfors

Östergatans familjecenter, socialt arbete för barn och ungdomar med funktionshinder

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors

Östra socialarbetet med funktionsnedsättningar

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors