Företag och företagare

På dessa sidor hittar du information om de tjänster som staden erbjuder företag och företagare i Helsingfors.

Upphandlingar och konkurrensutsättning

Helsingfors stad är Finlands största aktör inom offentliga upphandlingar. Vill du veta mer om stadens upphandlingar och konkurrensutsättning, besök vår sida:

Upphandlingar och konkurrensutsättning