Biträdande vid avtal om barnets angelägenheter

Vi kan hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om det som föräldrarna kommit överens om.

Vi kan hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om det som föräldrarna kommit överens om.

Vår uppgift är att hjälpa föräldrarna att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om det som föräldrarna kommit överens om.

Vi har även i uppgift att bekräfta överenskommelsen, så länge som den är förenlig med barnets intresse.

Föräldrarna är avtalsparter i ärenden som gäller barnens vårdnad, umgängesrätt, boende och underhåll. Vi fastställer inte innehållet i avtalet utan avtalsförhandlingarna sker mellan avtalsparterna, det vill säga föräldrarna. Därför reserveras en gemensam tid för föräldrarna och förhandlingarna äger rum när båda föräldrarna är närvarande.

Om föräldrarna inte bor tillsammans måste de komma överens om hos vem barnet ska bo, hur barnet i ska träffa den andra föräldern och hur föräldrarna ska ansvara för barnets försörjning. Det avtal om vårdnaden om barnet, barnets boende och umgängesrätt som en tjänsteman har bekräftat motsvarar ett domstolsbeslut och är verkställbart i sig. Obetalda underhållsbidrag som grundar sig på det bekräftade avtalet kan drivas in genom utmätning.

Om föräldrarna behöver utomstående hjälp för att komma överens om barnets angelägenheter kan de också få träffa medlare i familjefrågor först.

Om föräldrarna inte sinsemellan kan komma överens om vårdnaden om barnet, boendet, umgängesrätten eller underhållet kan de föra ärendet vidare till tingsrätten.

Så här förbereder ni er för möte med socialtjänsten 

 1. Diskutera först vad ni ska komma överens om

  Vår uppgift är att utarbeta ett verkställbart avtal om barnets vårdnad, bonde, umgängesrätt och underhåll.   

  Det är lättar att ingå avtal om ni på förhand har diskuterat vilka frågor som har avtalats.  Ni kan använda föräldraplanen på SHM:s webbplats som hjälp.  

  Läs föräldraplanen   (Länk leder till extern tjänst) 

 2. En medlare i familjefrågor hjälper er vid behov at komma överens

  Om ni har svårt att komma överens kan ni besöka medlingen först. Medlingen ger gratis vägledning och råd för att avgöra vårdnadstvister och umgängesrätten.  

  Se kontaktuppgifterna till medling i familjefrågor  

 3. Boka tid för konsultation

  När ni kommit någorlunda överens om barnets angelägenheter, kan ni boka en telefonkonsultation på 45 min med en socialtjänsteperson.  Er situation kartläggs och de olika alternativen kan gås igenom i telefon.  OBS! Du kan boka en tid för konsultation endast för att utarbeta det första avtalet.

  Efter konsultationen bokas en tid för att utarbeta avtalet. Vid detta besök utarbetas ett verkställbart avtal över det som överenskommits. Då ska ni båda i princip vara på plats samtidigt. Tjänstepersonen kan endast styrka avtal som föräldrarna är eniga om.    

Serviceställen

Familjerättsliga ärenden

Adress: Estnäsgatan 2, 00170 Helsingfors