Understöd och lokaler

På denna sida finns information om stadens bidrag, finansiering från Innovationsfonden och uthyrning av stadens lokaler eller utrustning.