Cykling

Helsingfors har ett omfattande nätverk av cykelvägar som gör det möjligt för dig att röra dig smidigt i staden. Cykel är oftast det snabbaste sättet att röra sig på avstånd under fem kilometer.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/cykling.