Talterapi för barn

Talterapeuten undersöker och rehabiliterar barn och ungdomar som har svårigheter med talet, språket och kommunikationen.

Syftet med talterapi är att stärka utvecklingen av barnets och den ungas tal, språk och kommunikation och förebygga inlärningssvårigheter. Problem med tal- och språkutvecklingen kan ta sig uttryck i till exempel svårigheter att producera eller förstå tal.

Vi talterapeuter utvärderar och stöder barnets språkliga utveckling med hjälp av till exempel tester och uppgifter. Dessutom kan vi ge övningar att göra hemma.

Ett besök inom talterapin tar cirka 45 minuter. Barnet eller den unga kan vara ensam eller tillsammans med föräldrarna på mottagningen. Besöket kan även genomföras på distans eller som en gruppträff. Om det behövs kan vi beställa en tolk till besöket.

Vi kommer överens om antalet besök och innehållet i dem utifrån barnets eller den ungas behov. Om det behövs kan vi styra barnet till fortsatta undersökningar och samarbeta med till exempel daghemmet och skolan.

Barnet eller den unga kommer vanligtvis till talterapin med remiss från en hälsovårdare på rådgivningsbyrån, skolhälsovårdaren eller en läkare. Om du är orolig för ditt barns tal- och språkutveckling ska du föra detta på tal på rådgivningsbyrån eller kontakta skolhälsovården.

Talterapin är avsedd för personer under 16 år.

Tjänsten förutsätter en remiss. Tjänsten är kostnadsfri.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/talterapi-för-barn.

Serviceställen

9 serviceställen

Talterapi för barn i Gräsviken

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors

Talterapi för barn på Berghälls familjecenter

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Talterapi för barn på Degerö hälsostation

Adress: Skoltået 2 A, 00840 Helsingfors

Talterapi för barn på Kampens familjecenter

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynti.

Talterapi för barn på Nordsjö familjecenter

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors
Suutarilan terveysasema

Talterapi för barn på Skomakarböle hälsostation

Adress: Skomakarbölevägen 32, 00740 Helsingfors

Talterapi för barn på Sockenbacka hälsostation

Adress: Kånalavägen 6-8, 00370 Helsingfors

Talterapi för barn på Åggelby hälsostation

Adress: Byäldstevägen 25, 00640 Helsingfors