Barnrådgivningen

Vi på barnrådgivningen följer barnets tillväxt och utveckling tillsammans med dig och stöder hela familjens välbefinnande.

Hälsovårdaren och läkaren på barnrådgivningen följer och främjar tillsammans med dig den fysiska, psykiska och sociala tillväxten och utvecklingen hos ditt barn under skolåldern. Vi stöder föräldraskapet och vårdandet av parförhållandet.

En hälsovårdare och läkare träffar er totalt cirka 20 gånger under ålderskontrollerna Under träffarna diskuterar vi bland annat familjens välbefinnande och hälsovanor samt frågor som familjen funderar på.

Vi ger ditt barn vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet i samband med ålderskontrollerna.

Du kan boka tid för ålderskontrollerna i Maisa. Längden på besöken varierar från cirka en halv timme till två timmar.

Vi erbjuder ytterligare besök på barnrådgivningen i enlighet med din familjs individuella behov. Dessutom kan vi hänvisa barnet eller familjen till andra tjänster för barnfamiljer.

Du kan kontakta oss i Maisa, när ditt barn är kund hos rådgivningsbyrån i Helsingfors. I andra fall hjälper rådgivningsbyråns telefontjänst och chatt dig.

Tjänsten är kostnadsfri.

Ålderskontroller på barnrådgivningen

En hälsovårdare gör ett hembesök hos förstföderskor. Omföderskor träffar vi på rådgivningsbyrån. 

Hälsovårdaren diskuterar förlossningsupplevelsen med föräldrarna samt hur mamman som fött, babyn och hela familjen mår. 

Hälsovårdaren ger handledning i skötseln av babyn och stöder den tidiga interaktionen i familjen. Hälsovårdaren kontrollerar babyns vikt, längd och huvudomkrets. Dessutom undersöker hen bland annat babyns navel, hud och fontaneller samt synen och hörseln. 

En hälsovårdare och en läkare gör en hälsoundersökning som arbetspar, antingen under en gemensam mottagningstid eller under separata mottagningstider. 

Hälsovårdaren och läkaren diskuterar bland annat babyns kost och amning samt hela familjens välbefinnande och resurser med er. 

Hälsovårdaren och läkaren kontrollerar babyns tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. 

Hälsovårdaren diskuterar med er om bland annat babyns dygnsrytm, tillväxt och utveckling samt hur föräldrarna orkar. 

Hälsovårdaren undersöker babyn och ger babyn en vaccination. 

Hälsovårdaren och läkaren diskuterar med er om bland annat babyns kost, tillväxt och utveckling samt hela familjens välbefinnande. 

Hälsovårdaren undersöker babyn och ger babyn en vaccination. 

En hälsovårdare och en läkare gör en omfattande hälsoundersökning som arbetspar, antingen under en gemensam mottagningstid eller under separata mottagningstider. 

Hälsovårdaren och läkaren diskuterar med er kring babyns hälsa och välbefinnande samt frågor som rör hela familjens välbefinnande. Före besöket kan du som underlag för diskussionen fylla i en blankett för förhandsuppgifter och en resursblankett i Maisa. Vi kan även diskutera familjens resurser under andra besök på rådgivningsbyrån. 

Hälsovårdaren och läkaren kontrollerar babyns tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. 

Hälsovårdaren diskuterar med er om bland annat babyns tillväxt och utveckling samt eventuella bekymmer föräldrarna har. 

Hälsovårdaren undersöker babyn och ger babyn en vaccination. 

Det här besöket ordnas i form av en gruppträff. Gruppen som träffas på rådgivningsbyrån består av cirka sex barn med föräldrar, en hälsovårdare samt en fysioterapeut eller socialhandledare. 

Vi diskuterar tillsammans kring bland annat babyns kost, sömn, tillväxt och utveckling samt hur föräldrarna orkar. 

Efter gruppträffen kontrollerar hälsovårdaren babyns tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. 

Det här besöket kan även ordnas som en individuell träff. 

En hälsovårdare och en läkare gör en hälsoundersökning som arbetspar, antingen under en gemensam mottagningstid eller under separata mottagningstider. 

De diskuterar med er kring bland annat hela familjens välbefinnande och familjemedlemmarnas interaktion. 

Hälsovårdaren och läkaren kontrollerar babyns tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. 

Hälsovårdaren diskuterar tillsammans med er bland annat babyns kost, tillväxt och utveckling samt hur föräldrarna orkar. 

Hälsovårdaren undersöker babyn och ger babyn en vaccination. 

Hälsovårdaren berättar om munhälsoundersökningen för 1–2-åringar. 

En hälsovårdare och en läkare gör en omfattande hälsoundersökning som arbetspar, antingen under en gemensam mottagningstid eller under separata mottagningstider. 

Hälsovårdaren och läkaren diskuterar med er kring barnets hälsa och välbefinnande samt hela familjens välbefinnande. Före besöket kan du som underlag för diskussionen fylla i en blankett för förhandsuppgifter i Maisa. 

Hälsovårdaren och läkaren kontrollerar barnets tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. Under det här besöket får barnet en vaccination. 

Hälsovårdaren diskuterar bland annat barnets matvanor och uppfostringsrelaterade frågor tillsammans med er. 

Hälsovårdaren undersöker barnet. Hen kontrollerar även barnets munhälsa och diskuterar bland annat nappavvänjning med er. 

Hälsovårdaren diskuterar bland annat barnets neurologiska utveckling och uppfostringsrelaterade frågor med er. 

Hälsovårdaren kontrollerar barnets tillväxt, utveckling och hälsotillstånd. 

Hälsovårdaren och läkaren gör en omfattande hälsoundersökning under separata mottagningstider. 

Hälsovårdaren och läkaren diskuterar med er kring barnets hälsa och välbefinnande samt hela familjens välbefinnande. Före besöket kan du som underlag för diskussionen fylla i en blankett för förhandsuppgifter i Maisa. 

Vi ber med föräldrarnas tillstånd daghemmet om en bedömning av barnets färdigheter och av hur barnet fungerar i grupp. 

Hälsovårdaren och läkaren undersöker barnet. Vi ber barnet att utföra uppgifter på tu man hand med hälsovårdaren för att bedöma bland annat motoriken och talutvecklingen. Vi kontrollerar barnets syn och mäter blodtrycket. Under det här besöket får barnet en vaccination. 

Hälsovårdaren diskuterar bland annat barnets sociala relationer och mat- och motionsvanor med er. 

Under det här besöket kontrollerar hälsovårdaren även barnets hörsel. 

Hälsovårdaren diskuterar bland annat förskolan och inledandet av skolgången tillsammans med er. 

Hälsovårdaren undersöker barnet och ger barnet en vaccination. 

Vi överför barnets hälsoinformation till skolhälsovården. Inom skolhälsovården fortsätter vi att följa och stödja barnets uppväxt, utveckling och välbefinnande samt hela familjens välbefinnande. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/barnrådgivningen.

Serviceställen

20 serviceställen

Berghälls rådgivningsbyrå

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Degerö rådgivningsbyrå

Adress: Skoltået 2a, 00840 Helsingfors

Drumsö rådgivningsbyrå

Adress: Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors

Gräsvikens centraliserade rådgivningstjänst

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors

Haga rådgivningsbyrå

Adress: Knektvägen 5, 00400 Helsingfors

Jakobacka rådgivningsbyrå

Adress: Bergssidan 8, 00770 Helsingfors

Kampens rådgivningsbyrå

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Malmgårds rådgivningsbyrå

Adress: Löjtnantsvägen 12-14, 00410 Helsingfors