Rådgivningsbyrås familjeförberedelsekurs

Målet med rådgivningsbyråns familjeförberedelse är att ge dig och din familj färdigheter för föräldraskap och babyvård. Syftet är att hjälpa dig och din familj att hitta era egna resurser och tillvägagångssätt som är lämpligast för er i familjens vardag med en baby.

Rådgivningsbyråns familjeförberedelse omfattar två möten, som ordnas i form av gruppvideomottagningar. Du kan anmäla dig till rådgivningsbyråns familjeförberedelse i Maisa. Familjeförberedelse tillhandahålls på finska, svenska och engelska.

Rådgivningsbyråns familjeförberedelse är i första hand avsedd för Helsingforsbor som väntar sitt första barn. Vi välkomnar också varmt den gravida personens make eller stödperson till familjeförberedelsen. Observera att maken eller stödpersonen kan delta i familjeförberedelsen med samma apparat som den gravida personen med dennes Maisa-användaruppgifter.

Vad innehåller rådgivningsbyråns familjeförberedelse? 

Temat för det första mötet är Livsförändring och förälderns välbefinnande. Under mötet behandlar vi föreställningar om babyn, föräldraskap, förberedelserna inför föräldraskapet, sexualitet och vardagen med babyn. Vi rekommenderar att du deltar i det första mötet från och med graviditetsvecka 16.

Temat för det andra mötet är De första veckorna med babyn. Under mötet behandlar vi de första veckorna med babyn, amning och matning, behövliga färdigheter med babyn samt bekymmer och problem som eventuellt kan uppstå. Vi rekommenderar att du deltar i det andra mötet från och med graviditetsvecka 25.

De material som visas vid rådgivningsbyråns familjeförberedelse delas ut till deltagarna i slutet av mötena. 
Observera att förlossningsträning på distans som behandlar förlossning och babyns första dagar genomförs i samarbete med förlossningssjukhuset. Anvisningar för hur du kan delta i förlossningsträningen på distans finns på vårdvägen På babyresa. HUS aktiverar vårdvägen På babyresa för varje gravid person i samband med den första ultraljudsundersökningen eller cirka graviditetsvecka 12.

Bra att veta om deltagande i rådgivningsbyråns familjeförberedelse

Knappen för att inleda videomötet aktiveras automatiskt i fliken Händelser i Maisa 15 minuter innan träningen börjar. Du kan ansluta dig till videomötet antingen med ditt eget namn eller med valfri signatur. Ditt namn eller din signatur visas för de övriga deltagare om du deltar i chattdiskussionen under mötet.  

Vi rekommenderar att du i första hand deltar i familjeförberedelsen med en dator. Då är det lättare att följa det material som visas under familjeförberedelsen. Vi rekommenderar också att du kontrollerar din enhets ljudinställningar för att säkerställa att du hör de videor som visas under familjeförberedelsen. Om du använder en mobilenhet, ska du välja medieljud som ljudkälla. 
Om du har hunnit delta i en finskspråkig familjeförberedelse före den 1 juni 2024 kan du, om du vill, också anmäla dig till de nya familjeförberedelserna som börjar den 1 juni. Familjeförberedelsens innehåll har förnyats i sin helhet, men en del av de frågor som behandlas kan vara samma som i den familjeförberedelse som du tidigare deltagit i.  

Rådgivningsbyråns familjeförberedelse på engelska övergår till program enligt det nya innehållet i augusti 2024 och familjeförberedelse på svenska i november 2024. Fram till dess erbjuds familjeförberedelse på engelska och svenska i enlighet med det tidigare innehållet: 

  1. Första mötet med temat Föräldraskap och familjens vardag med en baby  
  2. Andra mötet med temat Förlossning och smärtlindring. 
     

 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/familjeförberedelsekurs.