Rådgivningsbyrås familjeförberedelsekurs

Målet med familjeförberedelsekursen är att förbereda dig och din familj på förlossningen, föräldraskapet och att sköta ett barn. Syftet är att varje familj ska hitta sina egna resurser och sitt eget handlingssätt.

Rådgivningsbyrås familjeförberedelse består av tre delar som ordnas på distans via Teams. Familjeförberedelse del 2 och 3 går dessutom på svenska och engelska.

Temat för den fösta gången (fr.o.m. graviditetsvecka 16) är parförhållande och sexualitet; förändringar i relationen till följd av babyns födsel, känslor och interaktion, förmåga att lösa konflikter samt sexualitet under såväl graviditeten som efter förlossningen. (endast på finska)

Den andra gången (fr.o.m. vecka 25) har temat föräldraskap och babyvardag; föräldraskap, amning och att sköta babyn.

Tredje gången (graviditetsvecka 30 framåt) har temat förlossning; att åka till sjukhuset, förlossningens skeden, den första amningen och barnsäng.

Boka tid via Maisa. Du får en länk till Microsoft Teams 1-2 vardagar före kursen.

Tjänsten är främst avsedd för familjer i Helsingfors som väntar sitt första barn. Om du inte är förstföderska men känner att du ändå vill delta, kan du diskutera med din hälsovårdare.

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/familjeförberedelsekurs.