Inhemsk och internationell adoption samt adoption inom familjen

För inhemsk och internationell adoption ska du delta i adoptionsprocessen. Adoptioner inom familjen bekräftas i tingsrätten. Vid adoption inom familjen, ges alla parter i adoptionsprocessen råd.

För inhemsk och internationell adoption ska du delta i adoptionsprocessen. Syftet är att ta reda på om ert mål är att bli adoptionsföräldrar.

När processen inleds behöver ni inte veta om ni vill fortsätta med inhemsk eller internationell adoption.

Vi konsulterar bland annat följande teman: adoptionens särdrag, de många perspektiven i livet som adopterad samt det kommande barnets eventuella särbehov.

I slutet av processen gör socialarbetarna en hemutredning där de tar ställning till om de kommer att rekommendera dig, och om du är gift, din make som adoptivföräldrar.

Hemutredningen och dess bilagor skickas till adoptionsnämnden hos Valvira, där nämndens tillståndssektion sammanträder.

Enligt lagen ska ett par som ansöker om inhemsk eller internationell adoption vara gifta, men också ensamstående kan få adoptionsrådgivning och ansöka om ett adoptivbarn.

Den nedre åldersgränsen för adoptivföräldrar är 25 år och den övre åldersgränsen är 50 år. Åldersskillnaden mellan barnet och föräldern får vara högst 45 år.

Adoptioner inom familjen bekräftas i tingsrätten. När det gäller adoption inom familjen, ges alla parter i adoptionsprocessen råd om adoption.

Under rådgivningsprocessen går vi tillsammans igenom familjesituationen och adoptionens rättsverkningar. Alla parter ska samtycka till adoptionen.

Adoptionsprocessen inom en familj tar vanligtvis några månader.

Kontakta våra socialarbetare i alla frågor kring adoptionsrådgivning.

Aulikki Haimi-Kaikkonen, tfn 09 3104 3006

Maria Jensen, tfn 09 3104 3179

Saara Leinonen, tfn 09 3104 3657