För barn i åldern 1–6 år och deras familjer

Vi erbjuder rådgivning  och hälsokontroller för barn under skolåldern. Staden har även andra stödformer och övrig verksamhet för barn. 
Bild: Mari Huhtala