Tjänster för bostadslösa

Vi hjälper till i alla frågor kring bostadslöshet, såsom nödinkvartering eller att hitta ett mer stadigvarande boende. Vi erbjuder också hälsovårdstjänster och råd åt hemlösa helsingforsare. 

Behöver du råd, söker du hjälp? Oroar du dig för en närstående?

Socialhandledarna och sjukskötarna inom det uppsökande närarbetet jobbar på Helsingfors gator, i köpcentra, parker och på allmänna platser. Vi ger råd och handleder dig till servicen. Vårt mål är att du ska få den service du behöver,  i enlighet med ditt intresse. Du kan även vara i kontakt med oss anonymt. 

Se  kontaktuppgifterna till det uppsökande närarbetet 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/tjänster-för-bostadslösa.