Tjänster för bostadslösa

Vi hjälper till i alla frågor kring bostadslöshet, såsom nödinkvartering eller att hitta ett mer stadigvarande boende. Vi erbjuder också hälsovårdstjänster och råd åt hemlösa helsingforsare. 

Bild: Shoot Hayley

Behöver du råd, söker du hjälp? Oroar du dig för en närstående?

Socialhandledarna och sjukskötarna inom det uppsökande närarbetet jobbar på Helsingfors gator, i köpcentra, parker och på allmänna platser. Vi ger råd och handleder dig till servicen. Vårt mål är att du ska få den service du behöver,  i enlighet med ditt intresse. Du kan även vara i kontakt med oss anonymt. 

Se  kontaktuppgifterna till det uppsökande närarbetet 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/tjänster-för-bostadslösa.