Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogiken omfattar barn i åldern 0-6, alltså från spädbarnsåldern till att grundskolan börjar. Småbarnspedagogiken är en målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn. Det pedagogiska arbetet betonas särskilt.

Vi ordnar småbarnspedagogik vid daghem, i familjedagvård och på finska även inom klubb- och lekparksverksamheten. 

Helsingfors stad erbjuder småbarnspedagogik på svenska, finska, och nordsamiska. Du kan också välja privat småbarnspedagogik.

Kuvituskuva