Familjeplacering

Målet med placering i en familj är att erbjuda barnet en stabil och trygg uppväxtmiljö.

När ett barn behöver långvarigare placering utanför hemmet, är familjeplacering det primära alternativet. Det placerade barnet bor hos en helt vanlig privat familj.

Syftet med långvarig familjeplacering är att ge barnet ett tryggt hem, individuell omsorg och långvariga relationer till människor. Föräldrarna i en fosterfamilj, dvs. familjevårdare, åtar sig att sörja för vården och fostran av ett barn eller en ung person som placerats i hemmet.

Man kan även hitta en fosterfamilj i barnets nätverk, till exempel hos en släkting eller någon annan närstående person. Den ansvariga socialarbetaren avgör om barnet kan placeras i en närstående familj, såsom hos släktingar. Placeringen måste stämma överens med barnets behov och intresse.

Socialarbetare och familjevårdare hjälper barnet att hålla kontakten med sina föräldrar och andra som är viktiga för barnet. Socialarbetarens och familjevårdarnas uppgift är också att främja en återförening av familjen, det vill säga att barnet återvänder till sina föräldrar.

Proffs inom familjevårdstjänster stöttar och övervakar en fosterfamilj under placeringen. Vi bedömer barnets och familjens situation vid regelbundna förhandlingar.