Hälso- och rehabiliteringstjänster

I primärvården erbjuder vi många olika hälso- och rehabiliteringstjänster för personer med funktionsnedsättning och långvarig sjukdom. På polikliniken för utvecklingsstörningar betjänar vi dem som har fått beslut om specialomsorger vid uppföljningen av rehabiliteringsplanering, psykisk hälsa och vård av epilepsi samt annan bedömning av specialomsorgerna. 

Bild: Maarit Hohteri

Simning är bra motion i rehabiliteringssyfte

Specialkortet för simning beviljas helsingforsbor med funktionsnedsättning och personer med långvariga sjukdomar. Kortet gäller i ett år från och med inköpsdatumet i alla simhallar och friluftsbad i Helsingfors. 

Läs mer om simkortet på webbsidan för kultur- och fritidssektorn(Länk leder till extern tjänst)