Handledning och råd

Socialvårdens stödtjänster hjälper dig när du behöver stöd för att må bra, din arbetsförmåga, ekonomi eller om du har problem med boendet. Vi erbjuder mångsidig rådgivning där du kan fråga om våra tjänster och vi hjälper dig vidare. 

Ibland kan det hända att pengarna inte räcker till, arbetsförmågan brister eller att stödnätverket runt omkring en försvinner. Om du inte vet var du kan få hjälp, kontakta våra rådgivningstjänster. Det lönar sig att söka hjälp i tid, så att problemen inte hopar sig.

Rådgivning med låg tröskel

Du kan fråga oss om att ansöka olika stöd och tjänster. Vi behov kan vi även hänvisa dig till en expert som kan börja lösa problemen med dig.  

Vår boenderådgivning hjälper alla Helsingforsbor som har problem med sitt boende. Du kan fråga oss om att söka bostad och att ingå hyresavtal. Vi hjälper också till om det uppstår problem med att betala hyran.  

Se boenderådgivningens kontaktuppgifter och betjäningstider 

Vi hjälper dig i frågor om bostadslöshet. Vi ger råd och styr dig till våra tjänster. 

Kontaktuppgifter och öppettider för Boendestödet  

Journumret vid Sanduddsgatans servicecentral betjänar 24/7 i brådskande frågor om natthärbärge. 

Ring 09 310 46628   (Link startar ett telefonsamtal)

Du kan fråga oss om kompletterande eller förebyggande utkomststöd, begravningsbidrag eller om utbetalningen av dessa. 

Se förmånshandläggningens kontaktuppgifter och öppettider 

Vi betjänar inflyttade i Helsingfors, flyktingar och offer för människohandel. Du kan även kontakta oss anonymt. 

Se kontaktuppgifterna till integrationsrådgivningen 

Behöver du råd och vägledning om socialtjänsterna, om att ansöka förmåner eller bidrag eller andra frågor kring dessa? 

Hos socialrådgivningen kan du även få anonym samtalshjälp av en yrkesperson. Efter att vi har kartlagt din situation hänvisas du vid behov vidare inom tjänsterna.  

Se socialrådgivningens kontaktuppgifter och betjäningstider 

Vi handleder och ger råd exempelvis i frågor om skulder och ekonomi. Vi ger dig även råd för att ansöka om social kredit. Man kommer till oss genom att boka en tid. 

Se kontaktuppgifterna och öppettiderna till ekonomi- och skuldrådgivningen 

Våra experter på ekonomi och skulder ger råd och stöd i vardagliga ekonomiska frågor.  

Vi betjänar utan tidsbokning i Helsingfors centrumbibliotek Ode 

Se närmare kontaktuppgifter och betjäningstider 

Stadens övriga rådgivningstjänster

Helsingfors stad tillhandahåller invånarna övrig rådgivning. Det kanske också intresserar dig. 

Sysselsättningstjänsterna stöttar och ger råd i frågor kring att söka jobb och studieplats.  

Se kontaktuppgifterna till sysselsättningstjänsternas rådgivning (Länk leder till extern tjänst)

Om familjen har barn i åldern 0–17 år, kan du be om hjälp och fråga om våra tjänster hos socialrådgivningen för barnfamiljer. 

Kontaktuppgifterna till socialrådgivning för barnfamiljer 

Seniorinfo är avsedd för Helsingforsbor över 65 år som behöver hjälp med till exempel relationer, livshanteringen eller boendefrågor. Seniorinfo hjälper dig också med att ansöka om de tjänster och förmåner som du behöver. 

Se Seniorinfos kontaktuppgifter 

Enheten ger råd och handledning om funktionshinderservice samt svar på frågor om att uppsöka service. 

Se rådgivningens kontaktuppgifter