Barnskydd 

Barnskyddet stödjer föräldrar och andra vårdnadshavare i fostran av barn när det råder kris eller familjen är mycket belastad.  Vårt mål är alltid att hjälpa barnet och familjen så att barnet kan bo i sitt eget hem tillsammans med sin egen familj. Om detta inte är möjligt kan ett barn eller en ung person placeras utanför sitt eget hem, på kort eller lång tid.   

Behöver du hjälp för din familj eller ditt barn?

Din oro kan till exempel handla om en belastande vardag eller svårigheter med uppfostringen. Du är välkommen att kontakta oss med låg tröskel. 

Kontakta oss(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/barnskydd.