Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd

I en tung familjesituation kan du behöva hjälp av barnskyddets eller familjesocialarbetets tjänster. Innan tjänsterna tillhandahålls gör vi en bedömning av servicebehovet.

Om situationen i din familj är mycket tung och du tror att ditt barn och din familj behöver stöd, kontakta oss via Maisa eller genom att besöka oss på plats.

En närstående, skolan eller annan myndighet kan också göra en anmälan, och då kontaktar vi din familj.

Vid bedömningen av behovet av barnskydd och särskilt stöd utreder vi om ni behöver särskilt stöd eller barnskydd. De som har ett behov av särskilt stöd blir klienter hos det familjesociala arbetet.

Om ni behöver barnskydd blir ni klienter hos barnskyddet. Ibland är det stöd som tillhandahålls under bedömningen tillräckligt för familjen och inga andra tjänster behövs.

För att få tillgång till tjänsterna ska du kontakta oss via Maisa-tjänsten. Du kan göra detta på Maisas förstasida vid "Lämna anmälan till socialvården", utan att logga in.

Du kan också ringa vårt journummer 09 310 62040 tjänstetid (vardagar 8.15-16).

Journumret för myndigheter tjänstetid är 09 310 62 066 (vardagar kl. 8.15-16).

På vårt journummer får du också konsultation och råd i barnskyddsärenden.

Du kan också besöka våra verksamhetsställen som har jour på vardagar 8.15-16.

Våra verksamhetsställen är Östergatan, Berghäll, Lassas, Malm, Månsas och Nordsjö.

I akuta fall på kvällar och veckoslut kan du ringa till socialjouren på 0206 96006.

Hur framskrider bedömningen?

Bedömningen inleds på basis av en barnskyddsanmälan, kontakt med barnet i enlighet med socialvårdslagen (som myndigheten gör tillsammans med klienten) eller en ansökan från barnet och/eller vårdnadshavaren.    

Den lokala arbetsgruppen Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd reder ut och beslutar om behovet av barnskydd och särskilt stöd ska bedömas. Vi behandlar alla anmälningar, ansökningar och kontakter inom sju arbetsdagar och kontaktar familjen per telefon eller brev.    

När vi kontaktar dig berättar vi om vårt beslut från bedömningen av servicebehovet och hur behandlingen av anmälan framskrider.  

Vad händer vid bedömningen?  

Vid bedömningen av behovet av barnskydd och särskilt stöd utreder vi barnets och familjens situation och stödbehov tillsammans med familjen.  

Vid behovsutredningen bedömer vi tillsammans barnets uppväxtförhållanden och  vilken förmåga föräldrarna samt andra vuxna i barnets liv har för att tillgodose barnets åldersspecifika behov.  

Under bedömningen kan barnet och familjen få kortvarig hjälp och kortvarigt stöd som utöver handledning och rådgivning kan omfatta bland annat hemservice för barnfamiljer, familje- och fostransrådgivning, ekonomiskt stöd och en bedömning av föräldrarnas behov av mentalvård.  

Under bedömningen av servicebehovet är barnet är inte klient hos barnskyddet.  

Bedömningen av servicebehovet omfattar möten med olika sammansättningar. I allmänhet ingår det i bedömningen även ett individuellt möte med barnet samt att göra barnet delaktigt i bedömningen och utredningen av stödbehovet. Flera olika yrkespersoner kan delta i bedömningen.  

Bedömningen omfattar vanligtvis 1–5 möten och den pågår i högst tre månader. Vi skriver en sammanfattning om bedömningen av servicebehovet, i vilken beslutet om bedömningen av servicebehovet antecknas.    

De möten och det stöd som ingår i bedömningen av servicebehovet ger ofta tillräckligt med hjälp och stöd till familjen, och då behövs inga ytterligare tjänster.

Om vi anser att det inte finns en anledning att bedöma barnets behov av barnskydd eller särskilt stöd, kan vi hänvisa barnskyddsanmälan eller orosanmälan till socialhandledningen för barnfamiljer, som sedan kontaktar familjen.    

Om barnet utifrån bedömningen anses ha ett behov av särskilt stöd, inleds en klientrelation för barnet hos familjesocialarbetet och en egen socialarbetare utses för honom eller henne.    

Resultatet av bedömningen kan också vara att barnet har behov av skydd. Då upprättas en klientrelation hos barnskyddet och en socialarbetare som ansvarar för barnets ärende utses.    

Vem bedömer behovet av barnskydd och särskilt stöd?  

En socialarbetare i den lokala arbetsgruppen ansvarar för bedömningen av barnets behov av barnskydd och särskilt stöd. I bedömningen deltar antingen ett par proffs från arbetsgruppen eller en annan yrkesperson som känner till barnets angelägenheter.  

Varje arbetsgrupp består av en ledande socialarbetare, socialarbetare och en eller flera socialhandledare.  

Arbetsgrupperna omfattar dessutom en socialhandledare inom vuxensocialarbete, en psykiatrisk sjukskötare, en psykolog från familjerådgivningen och en socialarbetare från familjerådgivningen.  

Inom varje område deltar också en socialarbetare i det uppsökande arbetet.   

Serviceställen

Bedömning av behovet av barnskydd och särskilt stöd, Månsas

Adress: Storkärrskanten 1, 00630 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Berghäll

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Lassas

Adress: Krämarvägen 11, 00440 Helsingfors

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Malm

Adress: Nedre Malms torg 2, 00700 Helsingfors
Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen sisäänkäynti.

Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Nordsjö 

Adress: Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors