Arbetsgivare

Vi erbjuder arbetsgivare i Helsingfors stöd för personalrekrytering och utbildningsmöjligheter, samt ekonomiskt stöd relaterat till detta.

Bild: Veikko Somerpuro

Arbetsgivare, fungerar du som Helsingfors avtalspart?

Helsingfors vill erbjuda arbetsmöjligheter till unga, invandrare eller personer som på annat sätt befinner sig i en svår arbetsmarknadssituation, och därför använder vi sysselsättningsvillkoret i våra upphandlingar. 

Om ditt avtal innehåller ett sysselsättningsvillkor och du behöver hjälp med att hitta en lämplig person eller information om till exempel ekonomiska stöd för sysselsättnin,g så kan du kontakta våra företagskoordinatorer.

Helsingfors företagskoordinatortjänster