Multidimensionell familjeterapi

Multidimensionell familjeterapi riktar sig till 11-17-åriga unga och deras familjer i krissituationer. 

Målgruppen för multidimensionell familjeterapi är 11-17-åriga unga som har problem med beteendet, brottslighet, droger och andra svårigheter i livet.

Utöver familjen och föräldrarna inkluderas även andra i den ungas nätverk i det terapeutiska arbetet. Tjänsten pågår i cirka sex månader. Vi ordnar möten med olika konstellation 2-3 gånger i veckan.

Tjänsten är avsedd för barnskyddets klienter och socialarbetaren ansöker om den.

Vad händer i multidimensionell familjeterapi?  

Multidimensionell familjeterapi (MDFT) är intensiv och familjecentrerad.  

Fokus ligger på individuellt arbete med varje familjemedlem och på hela familjens interaktions- och funktionsmodeller. Målet är att tillsammans med familjen skapa bättre funktionsmodeller mellan familjemedlemmarna. Utöver ungdomen och familjen kan tjänsten inkludera andra i deras nätverk, exempelvis en lärare eller någon annan yrkesperson som arbetar med den unga.  

Mötena ordnas med olika sammansättningar.  

När kan en ung person och dennas familj få tillgång till tjänsten?  

Familjen kan erbjudas tjänsten om de tidigare har fått andra tjänster inom familjesocialarbetet eller öppenvården. Man kan överväga placering utom hemmet, men det kan också vara fråga om en situation där den unga ska återvända hem.  

Kriterier:  

  • En ung person i åldern 11–17 år
  • Den unga har problem med beteendet, och/eller missbruk, är trotsig  
  • Problemen har pågått i minst sex månader.  
  • Problemen förekommer på många områden i ungdomens liv.  
  • Minst en förälder ska förbinda sig till tjänsten. Brist på motivation hos den unga är dock inte ett hinder för att inleda terapin.  
  • Den unga löper risk för att placeras på en anstalt.  
  • Den unga har kontakter till social- och hälsovården sedan tidigare.  
  • Ungdomar med akut psykisk störning eller allvarligt missbruk som kräver vård kan inte få tillgång till multidimensionell familjeterapi. En annan form av terapi kan inte heller pågå samtidigt.  

Kontaktuppgifter:

Ledande handledare, tfn 040 665 8695.