Tjänster för barn och familjer

Vi erbjuder gravida kvinnor och barnfamiljer tjänster vid mödra- och barnrådgivningen, inom skolhälsovården samt stöd för barn, ungdomar och familjer i olika livssituationer.  

Vauva neuvolakäynnillä.

Information om barnets utveckling och föräldraskapet

Vad händer med kropp och sinne under graviditeten? Varför är livet med tonåringen kämpigt? Undrar om det är likadant för andra? 

I det nationella elektroniska familjecentret Omaperhe får du mer information om många orosmoment och frågor som barnfamiljer ställs inför samt stöd. 

Gå till Omaperhe(Länk leder till extern tjänst)

Behöver du hjälp för din familj eller ditt barn?

Din oro kan till exempel handla om en belastande vardag eller svårigheter med uppfostringen. Du är välkommen att kontakta oss med låg tröskel. 

Kontakta oss(Länk leder till extern tjänst)

Nyheter om ämnet

Inga nyheter i ämnet.

Se alla nyheter i ämnet