Hoppa till huvudinnehåll

Stadens hyresbostäder

Helsingfors stad är Finlands största hyresvärd. Vi förmedlar både förmånliga Heka-hyresbostäder som finansieras med statligt stöd och fritt finansierade hyresbostäder. Stadens förmånliga hyresbostäder är mycket efterfrågade, och de finns i nästan varje stadsdel.

Kotona
Valotaidetta Kruunuvuorenrannassa

Vad är Hekas hyresbostad, vad är fritt finansierad bostad?

Hekas hyresbostäder är byggda med statligt stöd, vars principer för valet av boende grundar sig på lagen. Bostäderna ägs av Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka). Helsingin Asuntohankinta äger även ett litet antal, cirka 1 600, hyresbostäder som söks på samma sätt som Hekas hyresbostäder.

Fritt finansierade hyresbostäder är vanliga hyresbostäder ågs av Helsingfors stad. I dessa bostäder ingen angelägenhetsordning och inga förmögenhetsgränser tillämpas vid val av boende. Det är möjligt at du får en bostad mycket snabbt.

 

Ansökning om hyresbostad, kundtjänst

Besöksadress:

Verkstadsgatan 8 00580 Helsingfors

Öppettider:
Telefon service: må - ti 12.30 - 15.30 on - to 9.00 - 12.00 fr 12.00 - 14.00
Kundtjänst Verkstadsgatan 8: må-ti 8.15 - 12.00 on-fr 12.00 - 15.00
Se detaljer