Behovsbedömning för barnskydd och särskilt stöd, Östergatan

Vi betjänar invånare i östra Helsingfors på Östergatans familjecenter i Östra centrum. Vi gör bedömningar av behovet av barnskydd och särskilt stöd.
Bild: Kaisa Sunimento

På vårt verksamhetsställe på Östergatan bedömer vi behovet av barnskydd och särskilt stöd, och erbjuder handledning och råd till våra klienter.

Vi har jour på vårt verksamhetsställe under tjänstetid (vardagar 8.15-16), så du har möjlighet att träffa våra sakkunniga utan tidsbokning. I annat fall kommer du överens om möten med din ansvariga medarbetare. Du får dennas kontaktuppgifter när din klientrelation inleds. Om du inte kommer ihåg namnet eller du inte har telefonnumret, får du uppgifterna genom att ringa till växeln på 09 310 5015 (vardagar 8.15-16).

Ledande socialarbetare Tiina Mustonen tfn 09 310 62622

Vi betjänar invånare i östra Helsingfors även på vårt verksamhetsställe i Nordsjö. På Östergatan betjänar vi invånare i följande bostadsområden (postnummer):

- 00850-00870

- 00920-00940

- 00970

Kontaktuppgifter

Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 6730, 00099 Helsingfors stad

Plats

Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)