Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer

Vi stöder föräldrar som väntar barn eller familjer som har barn under ett år och är oroliga över interaktionen med babyn.

Som förälder kan du uppleva osäkerhet, oro, ångest eller depressionssymptom under graviditeten eller efter att babyn har fötts. Babyn kan gråta, vara orolig, vara svår att lugna eller så kan det vara svårt att få barnet att sova och äta.

I det terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer stöder vi interaktionen mellan förälder och baby samt en positiv utveckling hos babyn. Föräldrarna får möjlighet att arbeta på sitt föräldraskap samt sin relation till spädbarnet, partnern och andra närstående.

Arbetsformerna består bland annat av träffar med föräldern och babyn, par- och familjeträffar samt gruppträffar. Om det behövs gör vi hembesök.

Vi erbjuder terapeutiskt arbete för spädbarnsfamiljer när det stöd som anhöriga eller rådgivningsbyrån och andra tjänster på basnivå kan ge inte räcker till.

Om du är intresserad av det terapeutiska arbetet för spädbarnsfamiljer ska du kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer eller skicka en ansökan i Maisa.

Du kan även skicka ett meddelande med webbformuläret Jag behöver hjälp.

Du kan ansöka om terapeutiskt arbete för spädbarnsfamiljer tidigast i graviditetsvecka 20.

Tjänsten är kostnadsfri.

Uträtta ärenden på webben

Jag behöver hjälp -onlineformulär

Länken öppnas i en ny flik.

Maisa onlinetjänst

1. Öppna Maisas framsida och logga in i tjänsten med Suomi.fi-identifikation. Om du har laddat ned Maisa-appen kan du också logga in i Maisa i den.

2. Välj i den övre menyn Meny och i sidomenyn Socialvård.

4. Välj Ansökan/kontakt med tjänsterna för barnfamiljer.

3. Klicka på Gör ansökan och följ anvisningarna.

Vi svarar inom tre vardagar. Om vi inte kan nå dig per telefon, svarar vi dig i Maisa.

Länken öppnas i en ny flik.

Ring

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på finska

Öppet mån-fre 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Socialrådgivningstelefontjänst för barnfamiljer på svenska

Öppet mån 09-12
Samtalets pris: normalt samtalspris

Serviceställen

Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer i Kampens familjecenter

Adress: Östersjögatan 5 A, 00180 Helsingfors

Terapeutiskt arbete med spädbarnsfamiljer i Malm

Adress: Malms stationsväg 3 A, 2. vån., 00700 Helsingfors