Hoppa till huvudinnehåll

Läs och acceptera Kanta-aviseringar i Mina Kanta
Uppgifterna om alla social- och hälsovårdskunder lagras i Kanta-tjänsterna. Nu när välfärdsområdena har inlett sin verksamhet på annat håll i Finland, får alla (inklusive Helsingforsborna) en avisering i Mina Kanta om vad Kanta-tjänsterna är, hur uppgifterna används inom social- och hälsovårdstjänsterna och hur man själv kan påverka användningen av sina uppgifter.
När du i förväg läser och accepterar aviseringen i Mina Kanta, sköter du dina ärenden smidigare under mottagningsbesöket.

Mentalvårdstjänster

Vi tillhandahåller mentalvårdstjänster med låg tröskel på din egen hälsostation eller vid servicestället för psykisk ohälsa Mieppi.

Om den psykiska ohälsan blir långvarig eller förvärras, kan du få en remiss till psykiatriska polikliniken eller Ungdomsstationen.

Terapeutti ja asiakas juttelevat.
Metsäretki ystävän kanssa

Vill du må bättre?

Har du som mål att sova bättre, lära dig positiv växelverkan, röra på dig mer eller sluta röka?  

Med Omaolos elektroniska välbefinnandecoachning får stöd för en bra vardag och förändringar av livsstil. Coachingen är avgiftsfri. 

Ta del av välbefinnandecoachningarna på Omaolo