Mentalvårdstjänster

Vi tillhandahåller mentalvårdstjänster med låg tröskel på din egen hälsostation eller vid servicestället för psykisk ohälsa Mieppi.

Om den psykiska ohälsan blir långvarig eller förvärras, kan du få en remiss till psykiatriska polikliniken eller Ungdomsstationen.

Metsäretki ystävän kanssa
Bild: Jussi Hellsten

Vill du må bättre?

Har du som mål att sova bättre, lära dig positiv växelverkan, röra på dig mer eller sluta röka?  

Med Omaolos elektroniska välbefinnandecoachning får stöd för en bra vardag och förändringar av livsstil. Coachingen är avgiftsfri. 

Ta del av välbefinnandecoachningarna på Omaolo(Länk leder till extern tjänst)