Haga familjecenternätverk

Rådgivningstjänsterna för familjer i Munksnäs, Gamlas, Haga, Malmgård och Sockenbacka utgör Haga familjecenternätverk.
Bild: Kaisa Sunimento

Rådgivningstjänsterna för familjer i Munksnäs, Gamlas, Haga, Malmgård och Sockenbacka utgör Haga familjecenternätverk. 

Munksnäs hälsostation erbjuder också rådgivningsbyråns psykologtjänster och ergoterapi för barn. 

Sockenbacka hälsostation tillhandahåller talterapi för barn, medan Stengårds sjukhus tillhandahåller fysioterapitjänster. 

Bedömning av servicebehovet och stöd för barnfamiljer, socialhandledning för barnfamiljer, hemservice för barnfamiljer, familjerådgivning, familjesocialarbete, familjearbete och barnskyddets socialarbete inom öppenvården finns på Krämarvägen 11. 

Socialt arbete för personer med funktionsnedsättning finns på Nedre Malms torg 2. 

Vi ordnar tjänster inom skolhälsovården för barn i grundskoleåldern via skolan. Skolhälsovårdaren, andra yrkesverksamma inom elevvården och skolans personal är involverade i tjänsterna.