För studerande och praktikanter

Läkare vid Nordsjö central för hälsa och välbefinnande.
Välkommen att bli praktikant eller jobba som studerande med meningsfulla uppgifter som stödjer hälsa, välbefinnande och säkerhet inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn. Varje sommar erbjuder vi också arbetsmöjligheter till unga som ännu inte har en utbildning inom området. Dessutom är det möjligt att komma till oss för till exempel läroavtalsutbildning eller för att utföra examensarbete.

Helsingfors stad är en arbetsplats med många möjligheter. Cirka 38 000 yrkespersoner arbetar i staden inom fyra olika sektorer och inom stadens centralförvaltning. Den största av sektorerna, social-, hälsovårds- och räddningssektorn, erbjuder för närvarande jobb till mer än 15 000 experter. Inom denna sektor finns också de flesta praktikplatserna.

Praktikanten eller studeranden får bekanta sig med sektorns tjänster, kunder och patienter. Samtidigt får hen lära sig nya saker, dela med sig av kunskap och skapa viktiga kontakter för framtiden. Inom denna sektor finns det jobb och utvecklingsmöjligheter även i fortsättningen. Som anställd inom Helsingfors stad kan du ta del av en stor arbetsgivares förmåner och inverka på hur ett bra liv i Helsingfors kan se ut.

Praktik eller jobb som studerande

Vi erbjuder praktikplatser, vikariat och kortjobb för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. När du som studerande arbetar hos oss, får du ansvar enligt vilka studier du har genomfört. 

Det finns ett mångsidigt utbud av vikariat och kortjobb inom social- och hälsovården i Helsingfors, så som på Helsingfors sjukhus, servicecentren, seniorcentren och hälsostationerna samt inom hemvården, den psykiatriska sjukvården, tjänsterna för funktionsnedsatta och det sociala arbetet. Du kan söka platser på bemanningsföretaget Seures webbplats(Länk leder till extern tjänst) och bland våra lediga jobb.

Som arbetsgivare ansvarar vi för att du som studerande har rätt förutsättningar för uppgiften. Vi bedömer varje uppgift för sig. Läs mer på Valviras webbplats(Länk leder till extern tjänst).

Praktikplatserna delas ut via kontaktlärarna i alla enheter. Kontakta alltid din lärare i oklara situationer.  

Du kan arbeta som vikarie när du har genomfört tillräckligt med studier enligt det kompetensområde som du ha som inriktning. Alla närvårdarstuderande ska ha genomfört godkända farmakologistudier och läkemedelsräkningar. Till det psykiatriska sjukhuset tar vi endast närvårdare med examen.

Våra praktikplatser finns på Jobiili. Kontakta din lärare om du inte har fått en praktikplats via Jobiili(Länk leder till extern tjänst).  

För de som studerar till fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen finns praktikplatser på sjukhus, hemrehabilitering, familjecenter, geriatriska polikliniken samt centraler för hälsa och välbefinnande. Du kan arbeta som vikarie om du har studerat minst 180 studiepoäng. 

Universitetet reserverar och delar i allmänhet ut de grundläggande studiernas praktikplatser och amanuensens platser. Om du vill söka plats själv eller söker en specialiseringsplats, kan du skicka en öppen ansökan via e-post till den rekryterande överläkaren.  

När du har genomfört fyra års studier inom allmänmedicin, kan du ansöka om tillstånd hos Valvira för att få arbeta som vikarie på sjukhus under uppsikt av en annan läkare. Efter den femte årskursen kan du vikariera för hälsocentralläkare på hälsocentralen. Som tandläkarstuderande kan du arbeta på våra tandvårdsenheter under uppsikt av en tandläkare när du har genomfört fjärde årets tandläkarstudier. Mer information finns på Valviras webbplats(Länk leder till extern tjänst).

När du arbetar som kandidat får du en egen handledare och ett mer fritt dagsprogram i mottagningsarbetet.

Om du studerar socialt arbete vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet eller vid Svenska social- och kommunalhögskolan, får du en praktikplats via din läroanstalt. Praxis vid övriga universitet varierar. Om du söker praktikplats själv, kan du läsa mer om vår verksamhet på webbplatsen och kontakta den enhet där du önskar praktisera. Du kan söka stadens verksamhetsställen på Servicekartan(Länk leder till extern tjänst).

Du är också välkommen att vikariera hos oss när du har genomfört godkända ämnesstudier i socialt arbete samt praktisk träning. Studerande inom socialt arbete kan väljas till högst ett år långa vikariat.

Alla våra praktikplatser för YH-studerande inom hälsovårdssektorn finns i Jobiili(Länk leder till extern tjänst). Kontakta din lärare om du inte har fått en praktikplats via Jobiili.  

Du kan ta vikariat och kortjobb när du har genomfört tillräckligt med godkända studier. 

Personer som studerar till förstavårdar-, barnmorske-, sjukskötar- och hälsovårdarexamen: 

  • För att vikariera för en närvårdare behöver du ha genomfört tillräckliga studier och ha kompetens som krävs för den aktuella uppgiften och enheten.  

  • Du kan vikariera för en sjukskötare vid Helsingfors sjukhus, hemvården, service- och seniorcenter samt inom tjänsterna för funktionsnedsatta om du har genomfört minst 140 studiepoäng. Inom psykiatrin krävs minst 150 studiepoäng. Du ska ha genomfört studierna inom farmakologi, invärtes sjukdomar, anatomi och fysiologi. För arbete inom psykiatrin ska du även ha genomfört psykiatristudierna. Vi förutsätter även att du behärskar den läkemedelsbehandling som krävs i planen för läkemedelsbehandling. 

  • Du kan vikariera för hälsovårdare när du har genomfört 160 studiepoäng av hälsovårdarstudierna. 

Som munhygieniststuderande kan du vikariera för munhygienister inom munhälsovården när du har genomfört 150 studiepoäng. 

Våra praktikplatser för dem som studerar till socionom- och geronomexamen hittar du i Jobiili(Länk leder till extern tjänst) eller via läroanstalterna. Du kan få mer information om praktiken av din lärare.  

Som studerande kan du arbeta som vikarie när du har genomfört tillräckligt med studier och har de kunskaper och färdigheter som behövs för arbete som socionom eller geronom.

Vi erbjuder högskolepraktikplatser till studerande inom bland annat psykologi, talterapi, hälsovetenskap och juridik. Du kan söka praktikantplats via din läroanstalt.

Andra vägar till Helsingfors social- och hälsovårdssektorn

Nu har du möjlighet att utbilda dig till närvårdare eller omsorgsbiträde med läroavtal. Utbildningen genomförs i samarbete med Stadin AO och Yrkesinstitutet Prakticum. Läs mer och sök genom den kontrinuerliga ansökan.

Är du en arbetslös arbetssökande?

Du kan söka till läroavtalsutbildning genom att söka dig till arbetskraftsutbildning via TE-tjänsterna(Länk leder till extern tjänst). Utbildningen inleds som en rekryteringsutbildning och efter det får du en läroavtalsplats inom sjukhus, boendeservice för personer med funktionsnedsättningar, hemvård, seniorcenter eller servicehus. Kompetensområdet på sjukhus, inom hemvården och arbetet med funktionsnedsatta är sjukvård och omsorg. Inom äldrearbete är kompetensområdet vård och rehabilitering för äldre. Läroavtalsutbildningen tar cirka två år. En läroavtalsplats kan passa dig om du är intresserad av social- och hälsovårdsbranschen, är minst 20 år, Helsingforsbo och inte har ett fast arbete eller en studieplats.

Förutom examen behöver du legitimation eller skyddad yrkesbeteckning som beviljats av Valvira, så att du kan arbeta inom social- och hälsovårdssektorn i Finland.

Läs på Valviras webbplats om hur du ansöker om yrkesrättigheter(Länk leder till extern tjänst) inom hälsovården om du avlagt examen utomlands.

Valvira beviljar även de rättigheter(Länk leder till extern tjänst) som krävs för att arbeta som yrkesutbildade personer inom socialvården.

Du kan avlägga studier för sjukskötarbehörighet vid yrkeshögskolan Metropolia(Länk leder till extern tjänst) (på finska) och under din behörighetstid kan du genomföra lokal praktik hos oss. Under behörighetsstudierna kan du skaffa yrkesspråkkunskaper och samla på dig erfarenhet av assisterande uppgifter inom vårdarbetet.

Om du precis har flyttat till Finland och har en högskoleexamen eller är intresserad av att slutföra den, kan du kontakta SIMHE-projektets karriärvägledning och informationstjänst(Länk leder till extern tjänst) (på finska).

Inom Helsingfors social- och hälsovårdssektor är det möjligt att utföra undersökningar och utredningar samt lärdomsprov inom ramen för olika examina och utbildningar. För dessa behöver du ett forskningstillstånd.

Varje sommar anställer vi cirka 200 unga för sommarjobb i olika delar av Helsingfors till sektorns enheter. Hos oss kan du till exempel vara utomhus med de äldre, spela olika spel och prata med klienterna. Det finns också platser i hemvården, funktionshinderservicen, på hälsostationer och sjukhus.

Som sommarungdom har du möjlighet att lära känna social- och hälsovårdsbranschen och få värdefull arbetslivserfarenhet genom ett meningsfullt arbete. Att arbeta ger självförtroende och lär ut ansvar.

Så här beskriver en av våra sommarjobbar sina upplevelser:
"Jag blev väldigt positivt överraskad. Det förväntades inte för mycket av mig, men jag kunde faktiskt göra mitt jobb på ett sätt som jag kunde. Jag fick ett gott intryck av mitt första sommarjobb."

Vi anställer 16-17-åriga unga för att jobba med oss för i regel en månad antingen i juni eller i juli. Som ung sommarjobbare är din lön 1 100 €/månad.

Sommarjobb för unga kan sökas i februari varje år. Vi meddelar om jobb på Helsinkirekry.fi.