Hoppa till huvudinnehåll

För studerande och praktikanter

Hos oss samlar du på dig användbar erfarenhet och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper.

Helsingfors stad är den största arbetsgivaren i Finland och även en av de mest inflytelserika.

Vi erbjuder praktikplatser särskilt för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. När du har kommit tillräckligt långt i dina studier är du också välkommen som vikarie hos oss.  

Under praktiken eller vikariatet bekantar du dig med staden som arbetsgivare, lär dig nytt, delar med dig av din kunskap och skapar viktiga kontakter för framtiden.

Lääkäreitä Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa
Bild: Virpi Velin

Praktik eller jobb som studerande

Vi erbjuder praktikplatser, vikariat och kortjobb för studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. När du som studerande arbetar hos oss, får du ansvar enligt vilka studier du har genomfört. 

Det finns ett mångsidigt utbud av vikariat och kortjobb inom social- och hälsovården i Helsingfors, så som på Helsingfors sjukhus, servicecentren, seniorcentren och hälsostationerna samt inom hemvården, den psykiatriska sjukvården, tjänsterna för funktionsnedsatta och det sociala arbetet. Du kan söka platser på bemanningsföretaget Seures webbplats och bland våra lediga jobb.

Som arbetsgivare ansvarar vi för att du som studerande har rätt förutsättningar för uppgiften. Vi bedömer varje uppgift för sig. Läs mer på Valviras webbplats .

Praktikplatserna delas ut via kontaktlärarna i alla enheter. Kontakta alltid din lärare i oklara situationer.  

Du kan arbeta som vikarie när du har genomfört tillräckligt med studier enligt det kompetensområde som du ha som inriktning. Alla närvårdarstuderande ska ha genomfört godkända farmakologistudier och läkemedelsräkningar. Till det psykiatriska sjukhuset tar vi endast närvårdare med examen.

Stäng

Våra praktikplatser finns på Jobiili. Kontakta din lärare om du inte har fått en praktikplats via Jobiili .  

För de som studerar till fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen finns praktikplatser på sjukhus, hemrehabilitering, familjecenter, geriatriska polikliniken samt centraler för hälsa och välbefinnande. Du kan arbeta som vikarie om du har studerat minst 180 studiepoäng. 

Stäng

Universitetet reserverar och delar i allmänhet ut de grundläggande studiernas praktikplatser och amanuensens platser. Om du vill söka plats själv eller söker en specialiseringsplats, kan du skicka en öppen ansökan via e-post till den rekryterande överläkaren.  

När du har genomfört fyra års studier inom allmänmedicin, kan du ansöka om tillstånd hos Valvira för att få arbeta som vikarie på sjukhus under uppsikt av en annan läkare. Efter den femte årskursen kan du vikariera för hälsocentralläkare på hälsocentralen. Som tandläkarstuderande kan du arbeta på våra tandvårdsenheter under uppsikt av en tandläkare när du har genomfört fjärde årets tandläkarstudier. Mer information finns på Valviras webbplats .

När du arbetar som kandidat får du en egen handledare och ett mer fritt dagsprogram i mottagningsarbetet.

Stäng

Om du studerar socialt arbete vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet eller vid Svenska social- och kommunalhögskolan, får du en praktikplats via din läroanstalt. Praxis vid övriga universitet varierar. Om du söker praktikplats själv, kan du läsa mer om vår verksamhet på webbplatsen och kontakta den enhet där du önskar praktisera. Du hittar stadens enheter bland verksamhetsställena.

Du är också välkommen att vikariera hos oss när du har genomfört godkända ämnesstudier i socialt arbete samt praktisk träning. Studerande inom socialt arbete kan väljas till högst ett år långa vikariat.

Stäng

Alla våra praktikplatser för YH-studerande inom hälsovårdssektorn finns i Jobiili . Kontakta din lärare om du inte har fått en praktikplats via Jobiili.  

Du kan ta vikariat och kortjobb när du har genomfört tillräckligt med godkända studier. 

Personer som studerar till förstavårdar-, barnmorske-, sjukskötar- och hälsovårdarexamen: 

  • För att vikariera för en närvårdare behöver du ha genomfört tillräckliga studier och ha kompetens som krävs för den aktuella uppgiften och enheten.  

  • Du kan vikariera för en sjukskötare vid Helsingfors sjukhus, hemvården, service- och seniorcenter samt inom tjänsterna för funktionsnedsatta om du har genomfört minst 140 studiepoäng. Inom psykiatrin krävs minst 150 studiepoäng. Du ska ha genomfört studierna inom farmakologi, invärtes sjukdomar, anatomi och fysiologi. För arbete inom psykiatrin ska du även ha genomfört psykiatristudierna. Vi förutsätter även att du behärskar den läkemedelsbehandling som krävs i planen för läkemedelsbehandling. 

  • Du kan vikariera för hälsovårdare när du har genomfört 160 studiepoäng av hälsovårdarstudierna. 

Som munhygieniststuderande kan du vikariera för munhygienister inom munhälsovården när du har genomfört 150 studiepoäng. 

Stäng

Våra praktikplatser för dem som studerar till socionom- och geronomexamen hittar du i Jobiili  eller via läroanstalterna. Du kan få mer information om praktiken av din lärare.  

Som studerande kan du arbeta som vikarie när du har genomfört tillräckligt med studier och har de kunskaper och färdigheter som behövs för arbete som socionom eller geronom.

Stäng

Vi erbjuder högskolepraktikplatser till studerande inom bland annat psykologi, talterapi, hälsovetenskap och juridik. Du kan söka praktikantplats via din läroanstalt.

Stäng

Andra vägar till Helsingfors social- och hälsovårdssektorn

Du kan söka till läroavtalsutbildning genom att söka dig till arbetskraftsutbildning via TE-tjänsterna . Utbildningen inleds som en rekryteringsutbildning och efter det får du en läroavtalsplats inom sjukhus, boendeservice för funktionsnedsatta, hemvård, seniorcenter eller servicehus. Kompetensområdet på sjukhus, inom hemvården och arbetet med funktionsnedsatta är sjukvård och omsorg. Inom äldrearbete är kompetensområdet vård och rehabilitering för äldre. 

Läroavtalsutbildningen tar cirka två år. En läroavtalsplats kan passa dig om du är intresserad av social- och hälsovårdsbranschen, är minst 20 år, Helsingforsbo och inte har ett fast arbete eller en studieplats. 

Stäng

Förutom examen behöver du legitimation eller skyddad yrkesbeteckning som beviljats av Valvira, så att du kan arbeta inom social- och hälsovårdssektorn i Finland.

Läs på Valviras webbplats om hur du ansöker om yrkesrättigheter inom hälsovården om du avlagt examen utomlands.

Valvira beviljar även de rättigheter som krävs för att arbeta som yrkesutbildade personer inom socialvården.

Du kan avlägga studier för sjukskötarbehörighet vid yrkeshögskolan Metropolia  (på finska) och under din behörighetstid kan du genomföra lokal praktik hos oss. Under behörighetsstudierna kan du skaffa yrkesspråkkunskaper och samla på dig erfarenhet av assisterande uppgifter inom vårdarbetet.

Stäng

Inom Helsingfors social- och hälsovårdssektor är det möjligt att utföra undersökningar och utredningar samt lärdomsprov inom ramen för olika examina och utbildningar. För dessa behöver du ett forskningstillstånd.

Se mer ingående anvisningar och läs om våra forskningsämnen (på finska)

Stäng

Under en månad arbetar du med olika slags assisterande uppgifter (d.v.s. annat än vårdarbete) inom hemvården, tjänster för äldre, Helsingfors sjukhus, hälsostationer och enheter där personer med funktionsnedsättning får handledning och vård. Ditt arbete kan exempelvis bestå av assisterande kontorsarbete eller utomhusaktiviteter, spel, läsning och samtal tillsammans med klienterna. Sommarjobb för unga kräver inte utbildning inom social- och hälsovårdssektorn, även om sådan utbildning är till nytta för dig.

Sommarjobb för unga kan sökas i februari varje år. Vi meddelar om jobb på Helsinkirekry.fi.

Stäng