Särskilda tjänster för inflyttade

 Vi hjälper dig att anpassa dig till ditt nya hemland och vägleder dig till våra tjänster. Vårt mål är att ger dig stöd för att leva i Finland och stärka känslan av tillhörighet i samhället. Vi anlitar tolkar i vår betjäning. 

Specialtjänster för inflyttade

Besöksadress:
Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
Öppettider:

Service utan tidsbokning:
- mån-fre 8.15-16.00
- lör-sön - Stängt

Se detaljer
Bild: Jussi Hellsten

Så här anmäler du din oro

Oroar du dig för en närstående? Misstänker du att du mött ett offer för människohandel? Om du är orolig för en närståendes välmående, hälsa eller säkerhet kan du anmäla din oro. Vi undersöker situationen och erbjuder personen hjälp och service för att klara av situationen.  

Läs om hur man gör en orosanmälan 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/för-inflyttande.